• Svetovanje optimizacija oglasov Airbnb in Booking

    1 h Individualno svetovanje: Optimizacija spletnih oglasov

    45,00 
  • 2 h individualno svetovanje: Legalizacija Airbnb in sobodajalstva

    95,00 
  • Priprava Booking oglasa

    120,00