Splošni pogoji poslovanja

 

1. IZOBRAŽEVANJE, TEČAJI, SEMINARJI, KONFERENCE

Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezno izobraževanje pred izvedbo izobraževanja, varovanje osebnih podatkov in izvedbo izobraževanj.

Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov Klara Korenč s.p. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vsa izobraževanja (konference, seminarje, delavnice in druge dogodke), ki jih organizira Klara Korenč s.p.

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vsa izobraževanja in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezno izobraževanja določeno drugače s strani Klara Korenč s.p.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsako izobraževanje, ne glede na obliko prijave na izobraževanje (pisno, preko spletne strani, ali na drug način, ki izkazuje osebo in izobraževanje, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezno izobraževanje, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani www.klarinsvet.si/splosni-pogoji in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezno izobraževanje veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani www.klarinsvet.si.

Prijave in plačilo kotizacije

Prijava na izobraževanje se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani www.klarinsvet.si  in www.srecanje-sobodajalcev.si  za posamezen dogodek ali preko e-pošte na naslov klara@klarinsvet.si in info@srecanje-sobodajalcev.si.

Ob vsaki prijavi v katerikoli od navedenih načinov prijave, je potrebno vnesti naslednje podatke:

  • ime in priimek udeleženca,
  • podatke o plačniku / prijavitelju na izobraževanje: podjetje,
  • davčna številka,
  • telefon,
  • e-pošta.

Na na spletni strani posameznega dogodka je navedena višina kotizacije in morebitni popusti, ki jih prizna Klara Korenč s.p. Prijavitelj ob prijavi prejme predračun po elektronski pošti naveden na prijavnici.

Kotizacijo za izobraževanje načeloma poravnate do začetka izobraževanja na TRR št. SI56 3300 0000 1507 274  odprt pri Addico Bank d.d., v okno sklic pa zapišete številko predračuna ali davčno številko plačnika.

Klara Korenč s.p. bo po opravljenem izobraževanju izstavila račun na podjetje, navedenem na prijavnici. Popust se obračuna le v primeru, da Klara Korenč s.p. prejme izpolnjeno prijavnico v datumu, navedenem za priznanje popusta.

V primeru, da gre za daljša izobraževanja, kjer je kotizacija višja, omogočamo tudi plačilo na več obrokov.

Odpoved prijave na izobraževanje

Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov klara@klarinsvet.si. Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 1 dan pred objavljenim začetkom posameznega izobraževanja.

Odpoved izobraževanja s strani Klara Korenč s.p.

Klara Korenč s.p. si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj en delovni dan pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu.

Prezentacije predavateljev

Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih dogodkih, so njihovo avtorsko delo. Na spletni strani jih po dogodku izjemoma objavimo po dogovoru in z dovoljenjem izvajalca (predavatelja).

Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov in predstavitev storitev Klara Korenč s.p. Prijavitelji na posamezno izobraževanje dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Klara Korenč s.p. trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke za namen neposrednega trženja storitev. Klara Korenč s.p.  je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja izdelkov in storitev Klara Korenč s.p., ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Klara Korenč s.p.

Vsebina predavanj

Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali Klara Korenč s.p. Organizator jamči, za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb.

Fotografiranje in snemanje dogodkov

Organizator si pridružuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last organizatorja. Organizator lahko audio, video in foto gradiva z dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

Veljavnost

Splošni pogoji veljajo od 01. oktobra 2016.

2. SPLETNI TEČAJI IN VIDEO PRIROČNIKI

Opis produktov in njihova razpoložljivost

Spletna stran www.klarinsvet.si ponuja za nakup naslednje produkte:

  • Dostop do izobraževalnih vsebin v obliki video priročnikov.  Video priročniki so sestavljeni iz kratkih multimedijskih predavanj, pdf dokumentov ter ustreznih spletnih povezav.

Klara Korenč s.p. si pridružuje pravico do spremembe produktov ali odstranitve posameznih video priročnikov zaradi zastaranja ali neaktualnosti, kadarkoli.

Klara Korenč s.p. vzdržuje spletno stran www.klarinsvet.si in vse produkte na njem tako, da so praviloma dostopni štiriindvajset (24) ur na dan, vse dni v letu. Klara Korenč s.p. si pridružuje pravico do prekinitev dostopa do zakljenjenih vsebin spletne strani www.klarinsvet.si zaradi vzdrževalnih del. Možni so tudi izpadi dostopa do spletne strani www.klarinsvet.si  zaradi izpada delovanja ali tehničnih napak opreme na strani podjetja Klara Korenč s.p., ali internetnih ponudnikov ali pa opreme na strani uporabnikov, za kar Klara Korenč s.p. ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Odgovornost podjetja Klara Korenč s.p. za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do spletne strani www.klarinsvet.si, je v celoti izključena.

Postopek naročanja, plačilo in uporaba video priročnikov

Uporaba video priročnikov je mogoča na podlagi naročila. Naročilo se opravi s klikom na gumb »naroči «, ki se nahaja pri vsakem video priročniku. Sledi izbira načina plačila: pay pal ali bančno nakazilo (po predračunu) ter nato vnos potrebnih podatkov glede na izbran način plačila. S klikom na gumb »zaključi nakup«, je naročilo opravljeno. Pri PayPalu morate biti registrirani oz. pred oddajo naročila se morate tam registrirati. Po legitimaciji z vašimi podatki za prijavo se lahko plačilo pri nas potrdi. Dodatne napotke prejmete v samem procesu naročanja.

Cene posameznih video priročnikov so določene ob vsakem video priročniku posebej na sami spletni strani www.klarinsvet.si. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost. Veljajo tiste cene, ki so ob trenutku izvedbe naročila objavljene.

Uporabnik s plačilom video priročnika preko bančnega nakazila (po predračunu) pridobi v roku 24 ur po prejemu nakazila na transakcijski račun podjetja Klara Korenč s.p. po elektronski pošti uporabniško ime in geslo za dostop do vsebin video priročnika. V primeru plačila preko PayPal sistema, ima uporabnik takojšen dostop do vsebin video priročnika.

Uporabnik ima neomejen dostop do plačanega video priročnika. Podjetje Klara Korenč s.p. si pridružuje pravico do spremembe vsebin video priročnikov ali ukinitve le-teh zaradi zastaranja vsebine, brez predhodnega obveščanja uporabnikov. Uporabnik v tem primeru ni upravičen do vračila kupnine.

Uporabnik z naročilom pooblasti podjetje Klara Korenč s.p., da svojem imenu in za račun uporabnika sklene pogodbo s strokovnjakom, ki izpolnjuje pogoje za pripravo video priročnika. Podjetje Klara Korenč s.p. ne prevzema odgovornosti za točnost, ažurnost, veljavnost ter resničnost vsebin v samih video priročnikih.

Video priročniki lahko vključujejo dostop do drugih spletnih strani. Podjetje Klara Korenč s.p. za njihovo vsebino in delovanje ne odgovarja. Odločitev za dostopanje do teh strani je v celoti na strani uporabnika.

Vračilo kupnine

Kupci video priročnikov lahko v roku 14 dni od nakupa, brez razloga zahtevajo vračilo kupnine. Ob zahtevku morajo sporočiti podatke o transakcijskem računu, kamor želijo prejeti kupnino. Po vračilu kupnine jim je odvzet dostop do vsebin, ki se nahajajo v spletni učilnici. Reklamacije so rešene najkasneje v roku 72 ur (delovnega časa).

Intelektualna lastnina

Licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last Klara Korenč s.p.. Avtorske pravice na video priročnikih so last avtorjev. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Klara Korenč s.p. ter avtorjev je prepovedana reprodukcija v kakršnikoli obliki in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih sistemov.

Uporabniki smejo uporabljati informacije in podatke vključene v Video priročnike le za svoje lastne potrebe.

Uporabniki video priročnikov odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala podjetju Klara Korenč s.p.  zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

Omejitev odgovornosti

Produkti na spletni strani www.klarinsvet.si ter vsa druga vsebina je dostopna »taka kot je«, zato Klara Korenč s.p. ne prevzema nobene odgovornosti:
a) da bo dostop do spletne strani in njegovih produktov delovala nemoteno, varno in brez napak
b) da bo spletna stran in njegovi produkti zadovoljil vaše potrebe
c) da bodo informacije pridobljene na spletni strani in njegovih produktov učinkovite in zanesljive
d) da bo kvaliteta informacij, ki je pridobljena iz spletne strani ali njegovih produktov ter tretjih strani, ki so povezane s spletno stranjo ali njegovimi produkti, uresničila vaša pričakovanja.

Elektronsko obveščanje

Strinjate se, da poteka vsa komunikacija v zvezi z uporabo spletne strani www.klarinsvet.si  in njenih  produktov, med vami in Klara Korenč s.p.  preko elektronske pošte ne glede na varnost, zasebnost in administrativne omejitve. Poleg tega Klara Korenč s.p.  objavlja obvestila tudi na sami spletni strani (Blog), in se kot taka štejejo, kot obvestilo vam, kot uporabniku.

Končna določila

Uporabnik ob naročilu video priročnika potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja.

3.   PRAVNA OBVESTILA

Odgovornost

Vse vsebine, objavljene na www.klarinsvet.si, so last Klara Korenč s.p. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja Klara Korenč s.p. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

Nismo povezani ali podprti s strani Airbnb.com ali s katero koli od njihovih hčerinskih družb na kakršenkoli način ali v kakršnihkoli okoliščinah.

Po najboljših močeh se trudimo zagotavljati točne in ažurne podatke, objavljene na spletnem mestu www.klarinsvet.si, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za objavljene vsebine. Spletne strani so informativne in spletni obiskovalci objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Klara Korenč s.p. ne sprejema odgovornosti za morebitno netočnost informacij ali škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Ne odgovarjamo za škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Klara Korenč s.p. ne jamči in ne sprejema ali posreduje pritožb glede točnosti vsebin drugih spletnih mest, na katera kažejo morebitne povezave ali reference znotraj B2 spletnega mesta in ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih mestih.

Klara Korenč s.p. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani www.klarinsvet.si. Spletni obiskovalci objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Varstvo osebnih podatkov

Zagotavljamo, da bomo vse vaše podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007).

Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm idr.

Vaše podatke bomo uporabili izključno za namene obveščanja o naših seminarjih/dogodkih ter za obvestila, povezana z našo dejavnostjo, in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1. Zagotavljamo, da osebnih podatkov ne bomo zlorabili ali kako drugače kršili vaše zasebnosti. Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vaše osebne podatke bomo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

4.   POLITIKA PIŠKOTOV

Kot večina spletnih strani, tudi ta uporablja piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, shranjene na vašem računalniku. Uporabljamo jih za spremljanje obiska strani. Vsebujejo informacijo o vašem računalniku, ne pa tudi vaših osebnih podatkov.

Politika pojasnjuje, kako so piškotki uporabljajo na spletni strani podjetja Klara Korenč s.p. in kako lahko nadzorujete njihovo obnašanje.

O politiki piškotkov

Ta politika piškotkov velja za vse spletne strani podjetja Klara Korenč s.p..

Uporaba piškotkov

Spletna stran www.klarinsvet.si za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovo uporabo. Z dostopom do spletne strani se strinjate z uporabo politike piškotkov. Z uporabo piškotkov zbiramo podatke o obiskih naših spletnih strani.

Piškotki nam omogočajo, da prepoznamo vaš računalnik in izvemo podrobnosti o vašem zadnjem obisku z namenom, da vam je brskanje še udobnejše in prilagojeno vam.

Lahko se odločite da nam shranjevanja piškotkov ne dovolite, v tem primeru vam žal ne bomo mogli zagotoviti enake uporabniške izkušnje, kot z uporabo piškotov.

Podatki, ki jih zbiramo s pomočjo piškotkov vas ne identificirajo, zbiranje vključuje splošne informacije o nastavitvah računalnika, vaši povezavi z internetom, vzorcih in časih brskanja po spletni strani in vašo lokacijo.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, vendar lahko v nastavitvah brskalnika to kadarkoli spremenite in s tem preprečite avtomatski sprejem piškotkov.

Na tej spletni strani uporabljamo naslednje skupine piškotkov:

Piškotki seje

S temi piškotki shranjujemo podatke v okviru posamezne seje brskanja. Brez tovrstnih piškotkov delovanje spletne strani ni mogoče. Piškotki se uničijo, ko zaprete okno brskalnika. Če se ne strinjate z uporabo tovrstnih piškotkov, vas prosimo, da spletno stran zapustite ali izklopite sprejem piškotov v spletnem brskalniku.

Piškotki za analitiko

Z njimi spremljamo gibanje obiskovalcev po spletni strani. Če ne želite piškotkov analitike se lahko od njih odjavite, vendar se morate zavedati da se bo znižal nivo uporabniške izkušnje.

Piškotki tretjih oseb

Gumbe socialnih omrežij in nekatere druge storitve, ki smo jih vdelali v naše spletne strani zagotavljajo tretje osebe. Te storitve lahko naložijo piškotke na vaš računalnik. Če ne želite njihovih piškotkov, se vam te elementi žal ne bodo prikazali. Več o storitvah, ki jih uporabljamo in njihovih piškotkih izveste na naslednjih naslovih:

5.   PRODAJALEC OZ PONUDNIK/UPRAVLJALEC SPLETNE TRGOVINE

Poslovno svetovanje, Klara Korenč s.p.
Željka Tonija 16
1211 Ljubljana Šmartno

T: 041 857 805
M:  klara@klarinsvet.si
W: www.klarinsvet.si

Osnovni podatki:
Davčna številka: 32289081 (nisem DDV zavezanec)
Matična številka:  7184174000
Direktor: Klara Korenč

 

Strinjam se s Splošnimi pogoji uporabe

[ultimate_gdpr_terms_accept]