priporočila NIJZ za sobodajalce

Higienska priporočila za izvajanje turistično-gostinske dejavnosti v času COVID-19

NIJZ je izdal dokument za higienska priporočila, ki se uporabljajo za storitve in dejavnosti, ki so predmet določil Odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 67/2020). Izvajalci turistično- gostinskih dejavnosti naj sledijo priporočilom in izvajajo ukrepe, ki so smiselni za vrsto in obseg dejavnosti, katere nosilci so. V nadaljevanju izpostavljam priporočila za obrate z nastanitvenimi enotami (hoteli, apartmaji, sobe, stanovanja, turistične kmetije z nastanitvijo, planinske koče).

 

Splošna priporočila za izvajalce storitev
 • Dela samo zdravo osebje, brez simptomov ali znakov akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih,…).
 • Izvajalci storitev naj sledijo priporočilom in izvajajo ukrepe, ki so smiselni za vrsto in obseg dejavnosti, katere nosilci so.
 • Osebje naj bo redno seznanjeno z načinom izvajanja zaščitnih ukrepov.
 • Osebje naj ves čas zagotavlja zadostno medosebno razdaljo.
 • Skladno z navodili specialistov medicine dela naj uporabljajo predpisano zaščitno opremo https://www.anticovid.zmdps.si/. Zaščitna (delovna) oblačila naj bodo iz materiala, ki se lahko pere na najmanj 60 °C, v kolikor to ni možno, naj se med pranjem doda sredstvo za dezinfekcijo perila (npr. belilno sredstvo na osnovi natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).
 • Za stalno seznanjanje z ukrepi tako osebja kot gostov svetujemo, da so kratka navodila za preventivno zaščitno ravnanje nameščena na vidnih mestih, vedno pa ob ali po vstopu v objekte/parke.
 • Izvajalec storitve naj zagotavlja namestitev podajalnikov za razkužilo.
 • Izvajalci storitev naj preprečijo dostop do otroških igral.
 • Stik med osebjem in gosti naj bo čim manjši z npr. uvedbo rezervacij ter brezstičnega plačevanja.
  Splošna priporočila za goste
 • Dosledno naj upoštevajo navodila osebja glede hišnega reda v času epidemije COVID-19.
 • Omejujejo naj številčna druženja, dosledno naj upoštevajo načela zadostne medosebne razdalje.
 • V zaprtih prostorih je ob upoštevanju ohranjanja zadostne medosebne razdalje v času epidemije obvezna tudi uporaba obrazne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta.
 • Dosledno skrbijo za higieno rok, z umivanjem z milom in vodo ali razkuževanjem, po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov.
Recepcija
 • Na recepcijo naj gostje vstopajo posamično oziroma v številu, ki glede na velikost in razporeditev prostora onemogoča srečevanje ter omogoča zagotavljanje zadostne medsebojne razdalje, za čakajoče naj se uvedejo talne oznake gibanja ali količki z omejevalnimi prehodi.
 • Svetujemo, da so gostom na voljo sredstva za razkuževanje (robčki ipd.) in obrazne maske, če jih nimajo pri sebi.
 • Roke si je potrebno razkužiti pred in po dotikanju dokumentov oziroma predmetov, s katerimi rokuje več oseb. Za goste naj bo na voljo ločen pisalni pribor (če je potreben), ki se razkuži za vsakim uporabnikom.
 • Izvajalci storitev naj promocijske materiale ponudijo gostom na njihovo željo, ne da jih sami izbirajo npr. zemljevide, prospekte, reklame, revije.
 • Po vsakem gostu naj se razkužijo površine, ki se jih je dotikal (npr. pult, POS terminal, blagajniški pult).
 • Zaprti prostori recepcije naj se redno in pogosto zračijo, https://www.nijz.si/sl/navodila- za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19.
 • Svetujemo uvedbo brezstičnega poslovanja s predhodnimi rezervacijami.
 • V primeru, da osebje zazna gosta z znaki okužbe dihal, mora o tem obvestiti recepcijo oziroma vodstvo.
  Jedilnica, zajtrkovalnica
 • Veljajo higienska priporočila, ki se uporabljajo v restavracijah in gostinskih lokalih.
 • Poleg teh pa svetujemo še uvedbo različnih pristopov, s katerimi izvajalci storitev zagotavljajo, da se gosti čim manj srečujejo (npr. časovnice, razporeditve, ponudba zajtrka v sobi s predhodnim naročilom ipd.)
  Bar, lobby lounge
 • Veljajo higienska priporočila, ki se uporabljajo v restavracijah in gostinskih lokalih.
 • Izvajalci storitev naj odstranijo predmete, ki bi se jih lahko dotikalo več gostov npr. igrače, časopise, revije.
  Nastanitvene enote (soba)
 • Izvajalec storitve s prilagoditvami in ponudbo zagotavlja eno ali dvoposteljne sobe, v nastanitvenih enotah z več posteljami so lahko le gosti iz istega gospodinjstva, ki to izkazujejo ob prijavi.
 • Tekstilni dekorativni elementi na oblazinjenem pohištvu in postelji se odstranijo (blazine, trakovi, posteljna pregrinjala..).
 • Pred oddajo nastanitvene enote mora biti le-ta očiščena in razkužena smiselno po navodilih https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven- zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval. Nastanitvena enota se po čiščenju in razkuževanju dobro prezrači.
 • Pri čiščenju več nastanitvenih enot je treba biti pozoren na možnost prenosa virusa z onesnaženimi oblačili ali zaščitno opremo osebja iz ene nastanitvene enote v drugo. Svetujemo, da postopke čiščenja prilagodite na način, da bo tak prenos onemogočen (npr. uporaba zaščitnih oblek/predpasnikov za enkratno uporabo, vsakokratna menjavazaščitnih oblek, ipd.).
 • V primeru večdnevnega bivanja gosta v nastanitveni enoti je možno, da osebje dnevno čiščenje opravi le, če gost to izrecno želi.
 • Poseben poudarek mora osebje zagotavljati čiščenju in razkuževanju predmetov, ki se jih dotakne veliko število rok (npr. stopniščna ograja, stikala, ročaji, držaji, kljuke, tipke v dvigalu).
 • Prostori naj bodo redno prezračeni, https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje- prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19.
  Skupne sanitarije

  Sanitarije predstavljajo zelo pomembno točko glede možnega prenosa povzročitelja okužbe, zato je treba njihovi uporabi ter čiščenju in razkuževanju nameniti posebno pozornost.

 • Gosti naj sanitarije uporabljajo posamično oziroma glede na velikost in razporeditev prostorov tako, da je omogočeno zagotavljanje zadostne medosebne razdalje. Gostu morajo biti na razpolago tekoča voda, milo in papirnate brisače za enkratno uporabo. Sušilnik za roke mora biti izključen. Gosti naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno. Koši za smeti za osebne odpadke imajo pokrove, po možnosti s sistemom za nožno dvigovanje pokrovov.
 • V sanitarijah je v času epidemije obvezna uporaba obrazne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekri-jejo nos in usta.
 • Izvajalci storitev naj zagotovijo redno in učinkovito zračenje sanitarij. V primeru mehanskega prezračevanja naj se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez recirkulacije zraka, (Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19 ).
 • Izvajalci storitev naj zagotovijo čiščenje in razkuževanje sanitarij vsaj vsako uro oziroma prilagojeno frekvenci obiskov. Svetujemo, da se pri čiščenju in razkuževanju javnih sanitarij v času epidemije novega koronavirusa (SARS-CoV-2) upošteva že ustaljene postopke čiščenja sanitarij in smiselno higienska navodila za uporabo in čiščenje javnih sanitarij v času epidemije covid-19  https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_i n_ciscenje_javnih_sanitarij_.pdf.

PRELISTAJTE CELOTNO DOKUMENTACIJO
S PRIPOROČILI NIJZ

 

priporočila-NIJZ-za-sobodajalce