Airbnb sedaj na voljo tudi v slovenščini

Razveseljiva novica za vse uporabnike platforme Airbnb:   Na…

Kako biti odličen gostitelj: 11 namigov

Gostitelji znamo povedati, da na svetu obstajata dva tipa gostov:…

Kako pravilno izdati račun gostu?

Kot ponudnik turističnih nastanitvenih obratov, morate gostu…

Kako ravnati ob prejemu slabe ocene?

Pa se je zgodilo. Prišel je dan, ko ste prejeli najslabšo…

Vse kar morate vedeti o Airbnb plus

1 Airbnb za Slovenijo predstavlja novost:…

Stenice - nočna mora sobodajalcev

Stenice so bile vedno problem za hotelirje in sobodajalce. Velik…

Za nami je 4. srečanje sobodajalcev Slovenije

14. marca, se je v Ljubljani odvilo že 4. srečanje sobodajalcev…

Prenehanje opravljanja sobodajalske dejavnosti za določeno obdobje

Kdaj se sobodajalec izbriše iz Poslovnega registra Slovenije Izbris…

Airbnb kontaktne številke za pomoč uporabnikom

So primeri, ko morate kot gostitelj kontaktirati Airbnb pa ne…

Trendi v turizmu za leto 2019 – ali kaj pričakujejo naši gostje?

Število turistov na svetovni in evropski ter slovenski ravni…