Novi turistični boni 2021

Novi turistični boni: Kdaj bodo na voljo in kolikšna je vrednost?

Vlada je na današnji seji potrdila, da vsak odrasel državljan prejme bon v višini 100 evrov, mladoletne osebe pa v višini 50 evrov. Nove turistične bone 2021 bo možno izkoristiti tudi na področju gostinstva, kulture, športa in rekreacije.

Kdo lahko sprejema turistične bone?

Če je do sedaj veljalo, da so turistične bone lahko sprejemali le tisti, ki so v letu 2020 bili vpisani v Poslovni register Slovenije in vpisani v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in opravljali dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I, so se spremenili tudi pogoji za unovčenje lanskih turističnih bonov na način, da jih državljani lahko unovčijo tudi pri sezonskih ponudnikih namestitev in pri tistih, ki so svoja vrata odprla v letošnjem letu.

Ponudniki boste imeli možnost, da omejite najnižji znesek, za katerega lahko imetnik bona le-tega unovči.

Bona pa je tudi tokrat mogoče prenesti v enkratnem znesku.