Imate pravilno kreiran Airbnb profil?

Sobodajalci, ki nastanitve oddajajo preko Airbnb (ali Bookinga…
nov stanovanjski zakon Airbnb Booking

Zaostreno oddajanje stanovanj v večstanovanjskih stavbah turistom

V ponedeljek 14. oktobra 2019, sta na predstavitvi predloga…

Plačilo DDV za Booking.com bančno provizijo

Booking.com je svojim uporabnikom s 1.6.2019 začel obračunavati…

CENIK - obveznost sobodajalca

Glede na Zakon o gostinstvu (ZGos) in glede na Pravilnik o minimalnih…

Oddaja in popravljanje podatkov v sistem eTurizem AJPES ter obravnava s strani Policije

Gostitelj ali od njega pooblaščena oseba mora podatke…

Zaračunavanje takse osebam, ki prebivajo v NO neprekinjeno več kot 30 dni

Velikokrat me sobodajalci vprašate Kako pravilno prijaviti…

2.000 eur kazni zaradi neoddajanja obrazca DDV-O

Samostojni podjetniki (velja tudi za fizične osebe - sobodajalce),…

Prenehanje opravljanja sobodajalske dejavnosti za določeno obdobje

Kdaj se sobodajalec izbriše iz Poslovnega registra Slovenije Izbris…

Številčenje davčno potrjenih računov

V vednost in ravnanje objavljamo obvestilo FURSa vsem, ki davčno…

Kakšna je razlika med turističnim paketom in povezanim potovalnim aranžmajem?

Pogodba o paketnem potovanju je vsaka pogodba o turističnem…