Turistični boni 2021

Kje lahko unovčimo nove turistične bone 2021?

Novi turistični boni 2021 so bili v sklopu interventnega zakona potrjeni v državnem zboru. Tako da se novih turističnih bonov 2021 za 100€ in 50€ lahko nadejamo precej kmalu. Razlika glede na lanskoletne bone pa je seznam dejavnosti pri katerih jih bo možno izkoristiti. Ta seznam zdaj obsega dejavnosti v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Seznam obsega 26 sklopov dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD).

Dejavnosti po SKD, kjer lahko unovčimo bone:
 • 03.120 – Sladkovodno ribištvo
 • 47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • 49.392 – Obratovanje žičnic
 • 55. – Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod
 • 55) / Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje, Dejavnost avtokampov, taborov in Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
 • 56. – Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56) / Dejavnost restavracij in druga strežba jedi, Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi, Strežba pijač
 • 59.140 – Kinematografska dejavnost
 • 77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340 – Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • 90.010 – Umetniško uprizarjanje
 • 90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020 – Dejavnost muzejev
 • 91.040 – Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 – Druge športne dejavnosti
 • 93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292 – Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Nabor je precej širok, seveda pa se posamezno podjetje lahko odloči, da bonov ne bo sprejemalo.

Pogoji poslovanja sobodajalec

Vrednost novih turističnih bonov 2021

Skladno s sprejetim zakonom bodo novi turistični boni 2021 na voljo vsem osebam, ki so 30 junija 2021 imele stalno prebivališče v Sloveniji. Bon v vrednosti 100€ pa bodo dobile vse polnoletne osebe in tiste, ki bodo 18 let dopolnile v letu 2021. Vsi ostali t.j. mladoletni / otroci pa bodo prejeli bon v vrednosti 50€. Bon, ki se glasi na mladoletno osebe bodo zanj unovčili starši ali zakoniti zastopniki.

Veljavnost bonov

Veljavnost novih turističnih bonov bo do konca leta 2021. V zakonu je tudi predvidena možnost podaljšanja veljavnosti za 6 mesecev.

Ali lahko bon prenesemo na drugo osebo?

Bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Bon je prenosljiv le na osebo, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji.

Kdaj bo možno koriščenje bonov?

“Zakon bo stopil v veljavo prvi dan po objavi v Uradnem listu. Da pa bomo državljani lahko bone dejansko unovčili, mora FURS pripraviti še pravila uporabe bonov, zato je okvirni predviden datum za pričetek uporabe bonov 15. julij. Tehničnih težav ne pričakujemo, saj imamo izkušnje z lanskoletnimi boni,” so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek.

_ _ _

Opomba:  Naslednja številka 110/2021 Uradnega lista predvidoma izide 16. 7. 2021, kar pomeni, da bo nove bone možno unovčevati od 17.7.2021 dalje.

Vir: MGRT