Poslovni najem apartmaja kot izgovor za zimsko počitnikovanje

Ker se je veliko ponudnikov nastanitvenih obratov obrnilo z vprašanjem pod kakšnimi pogoji in komu lahko oddajajo nastanitve v času COVID-19, vam podajamo odgovore, ki smo jih pridobili na MGRT na Direktoratu za turizem.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Nastanitve

Nastanitvene kapacitete so zaprte, je pa zaradi narave nujnosti dovoljeno, da osebe, ki so v njih že nastanjene, ostanejo do poteka rezervacije.

Odlok ne ureja oziroma v ničemer ne regulira poslovanja med podjetji (v nadaljevanju: B2B), kar pomeni, da če gre za poslovanje B2B, je dejavnost dovoljena – pravna oseba (na primer podjetje) lahko nemoteno naroči nastanitev za svoje poslovne partnerje ali delavce v nastanitvenem objektu pri pravni osebi.

Ali lahko kljub poslovnemu najemu, v nastanitvi biva cela družina (npr. zakonec in otroci)? Kako dokazati oz. ali morajo dokazovati, da je zakonec tudi poslovni partner in kako je z otroki?

Glede upravičenosti sobivanja družinskih članov je odlok zelo jasen (da pravna oseba lahko nemoteno naroči nastanitev za svoje poslovne partnerje ali delavce v nastanitvenem objektu pri pravni osebi).
Vsi, ki bivajo v namestitvi naj bi na nek način ponudniku izkazali, da gre za poslovni razlog (plačilo in koriščenje uslug). V kolikor to oseba ne želi izkazati ponudniku je odločitev na strani ponudnika ali jim storitev odda ali ne.

Še enkrat ponovimo: Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 163/2020)  prepoveduje prodajo in ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih in tu izjem ni.

Bivanje oseb napotenih na zdraviliško zdravljenje

Zdraviliška zdravstvena dejavnost spada med zdravstvene dejavnosti, saj so bolniki napoteni na zdraviliško zdravljenje kot uporabniki zdravstvenih storitev, ki so del postopkov zdravljenja in zdravstvene obravnave v Republiki Sloveniji. Naročnik zdravstvenih storitev je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), torej pravna oseba. Storitve, katerih naročnik je pravna oseba, se lahko izvajajo.

To pomeni, da oseba, ki je napotena na zdravljenje in nastanitev v nastanitveni obrat s strani ZZZS, lahko koristi storitev nastanitve.
Oseba, ki je napotena samo na zdravljenje, ne pa tudi na nastanitev, ne more koristiti storitev nastanitve, ker ponujanje in prodajanje nastanitvenih storitev potrošniku začasno ni dovoljeno.

Počivališča za avtodome

Prostor namenjen postavitvi bivalnih vozil zaradi počitka (postajališča), kjer se plačuje turistična taksa, se obravnava kot podvrst kampa oziroma kot nastanitveni gostinski obrat, ki v skladu z odlokom ne sme obratovati.

V kolikor so znotraj parkirišča zgolj urejeni parkirni prostori tudi za avtodome, ni pa urejene recepcije in drugih elementov, ki jih določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti , se ne obravnava kot podvrst kampa.

Kdaj je predvideno sproščanje ukrepov s področja turizma in gostinstva?

Sproščanje ukrepov s področja gostinstva in turizma je predvidena v zeleni fazi. V kolikor bo odločitev Vlade RS drugačna bo o tem javnost obveščena.

Vir: GOV.SI, MGRT