Nalepka Green&Safe

Kako do nalepke Green&Safe?

Slovenska turistična organizacija (STO) vabi turistične destinacije in turistične ponudnike k registraciji uporabe komunikacijskih orodij in znaka GREEN&SAFE. Z registracijo in s strinjanjem s ključnimi usmeritvami za uporabo komunikacijskih orodij pridobite tudi novo nalepko odgovornih potovalnih standardov, ki združuje znak GREEN&SAFE in globalni znak World Travel &Tourism Council Safe Travels.

Nalepka Green&Safe

Vse turistične destinacije in ponudnike turističnih storitev, ki skrbno upoštevate priporočila in ukrepe Nacionalnega Inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter sledite trajnostnim in odgovornim priporočilom komunikacijske platforme GREEN&SAFE, vabimo, da svoja prizadevanja nadgradite z registracijo na poslovnih straneh Slovenia.info.

Na osnovi registracije vam bodo po pošti poslali novo nalepko odgovornih potovalnih standardov, ki združuje znak GREEN&SAFE in globalni znak World Travel &Tourism Council SAFE TRAVELS. Nalepko odgovornih potovalnih standardov umestite na vidno mesto vaših nastanitvenih objektov, turistično informacijskih centrov, kulturnih ustanov, gostinskih obratov, zdravilišč, wellness centrov, turističnih agencij, prevoznih sredstvih za prevoz potnikov…

Poleg tega vam bo omogočen tudi dostop do komunikacijskih orodij in znaka ter priporočil uporabe GREEN&SAFE. Umestite znak odgovornih potovalnih standardov na svoje spletne strani in druga digitalna orodja.

Registracijo uporabe lahko izvedete na spletnem mestu www.slovenia.info/standardi kjer vam je na voljo tudi priročnik Odgovorni potovalni standardi, s številnimi informacijami o trajnostnih poslovnih priložnostih, priporočilih komuniciranja in zadnjimi zdravstvenimi priporočili NIJZ.

Z novo nalepko in ostalimi komunikacijskimi orodji GREEN&SAFE obveščajte goste, da je Slovenija trajnostna in odgovorna država.

Za več informacij so vam na voljo preko e-naslova produkcija@slovenia.info.

 

Vir: STO