Strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov

Objavljamo Vabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov:

“Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo organiziramo strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov.

V skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018), ki stopi v veljavo 1. oktobra 2018, vpeljujemo v Sloveniji nov sistem kategorizacije nastanitvenih obratov, katerega ključna novost je uvedba standardov Hotelstars za hotele in posodobitev standardov za ostale nastanitvene obrate. Vsi nastanitveni obrati bodo morali kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami tega pravilnika v roku pol leta od uveljavitve pravilnika, razen nastanitveni obrati, ki jim je kategorijo dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov – le-tem velja kategorija do izteka veljavnosti.

Namen usposabljanja je udeležence seznaniti z normativnim okvirom na področju gostinstva in turizma ter novimi standardi kategorizacije nastanitvenih obratov, s poudarkom na standardih Hotelstars. Udeleženci, ki bodo opravili celotno usposabljanje, bodo pridobili ustrezno strokovno teoretično in praktično znanje s področja ocenjevanja nastanitvenih obratov.

Usposabljanje bo potekalo 17. in 18. septembra 2019 v Mariboru (Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor). Sestavljeno je iz dveh delov (možna udeležba zgolj na I. delu ali na obeh delih):

I. DEL PROGRAMA (17. 9. 2018) – namenjeno tako strokovni kot tudi širši javnosti in vključuje strokovno teoretično usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov
II. DEL PROGRAMA (17. in 18. 9. 2018) – namenjeno strokovni javnosti in vključuje strokovno teoretično in praktično usposabljanje ter preverjanje strokovne usposobljenosti

Prilagamo vabilo k udeležbi s podrobnejšim programom usposabljanja ter prijavnico. V kolikor bi se usposabljanja želeli udeležiti, vas prosimo, da izpolnjeno in potrjeno prijavnico posredujete na elektronski naslov irena.likar-kotnik@vsgt-mb.si, najkasneje do srede, 12. 9. 2018, do 12. ure.”