Ali je potrebno prijaviti PayPal račun na FURS?

Ker je med Airbnb gostitelji, ki koristijo PayPal za prilive iz naslova sobodajalske dejavnosti vedno več, pogosto prihaja do vprašanj, ali je PayPal račune potrebno prijaviti na FURS.  

Po Zakonu o obvezni prijavi bančnih računov v tujini je potrebno plačilne račune iz tujine prijaviti Finančni upravi RS (FURS). Po pojasnilu FURSa se spletna storitev PayPal ne šteje za bančni račun. Dokler ima PayPal račun le vlogo elektronske denarnice in ne opravljajo plačilnih storitev, njihova prijava zaenkrat ni potrebna.

Kdaj je potrebno prijaviti PayPal račun?

Posamezen račun je potrebno prijaviti v primeru, da račun prevzame funkcijo plačilnega računa s personalizirano številko (npr. IBAN), na katerega se imetniku lahko nakazujejo prejemki.

Ali je potrebno prijaviti prilive iz naslova PayPal?

Prilive na PayPal račun je treba prijaviti glede na namen in prejemnika plačila. Tako naj bi FURS prejemal od organizacije PayPal občasno podatke o plačilih, na podlagi katerih ugotavlja sobodajalstvo (airbnb), da lahko podatke posreduje, pa je navedeno tudi na spletni strani www.paypal.com

V primeru, da želi fizična oseba oddajati stanovanje preko Airbnb in dejavnost preko spleta opravljati trajno, neprekinjeno in samostojno, bo morala takšno dejavnost registrirati na Ajpesu kot fizična oseba z dejavnostjo (npr. sobodajalec) ali ustanoviti s.p.

V primeru, da ugotavlja svojo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, se prejemki preko PayPala štejejo za prihodke in so obdavčeni z davkom na dohodek iz dejavnosti po Zakonu o dohodnini. Če pa davčno osnovo ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov, prejemki preko PayPala ne vplivajo na prihodke, saj se izkazujejo že ob nastanku poslovnega dogodka. Prihodki se izkažejo v davčnem obračunu in se nato obdavčijo z davkom na dohodek iz dejavnosti.

V primeru, da je uporabnik PayPal računa podjetje, ki tja prejema plačila za določene storitve, postane zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Pri ugotavljanju njegove davčne osnove v letnem davčnem obračunu, se upoštevajo prihodki in odhodki, ki so ugotovljeni v izkazu poslovnega izida. Poslovni dogodki pa se pripoznajo takoj, ko se pojavijo in ne glede na način plačila.

Do kdaj je potrebno prijaviti PayPal račun?

Na FURS pojasnjujejo, da mora zavezanec, ki ima odprt plačilni račun v tujini, o tem finančno upravo obvestiti v osmih dneh od odprtja računa. Če slučajno računa niste prijavili, na FURS svetujejo, da to storite »čim prej«. Če se plačilni računi iz tujine ne prijavijo, je za fizično osebo zagrožena globa od 200 do 1.200 evrov. Za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, od 800 do 10.000 evrov, za pravno osebo pa od 1.200 do 30.000 evrov, pojasnjujejo na FURS.

Vir: Mladipodjetnik.si, Data, FURS.

 

V kolikor potrebujete pomoč pri spoznavanju zakonodaje
za sobodajalsko poslovanje,
si oglejte video tečaj:

Zakonodaja za sobodajalce od A-Ž