podaljsanje turisticni bonov in bon21

Turističi bon in BON21 podaljšani do 30.junija 2022

Vlada RS je podaljšala veljavnost turističnih bonov.

Do kdaj lahko upravičenec unovči bon?
  • do 30. junija 2022, zadnja možna nočitev 29. – 30. 06. 2022 (TB)
    • Z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-10 (ZDUPŠOP), objavljenim v Uradnem listu RS, št. 206/2021, je upravičencem, ki do vključno 31. decembra 2021 niso delno ali v celoti unovčili bona iz 35. člena ZIUOOPE, dana možnost unovčitve TB do 30. junija 2022.
  • do 30. junija 2022 (BON21)
    • Vlada RS je s sklepom, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 190/2021, podaljšala veljavnost BON21 do 30. 06. 2022.
Kaj če upravičenec bona ne unovči?
  • bon zapade
  • ne more zahtevati izplačila bona v denarju
Za kakšno storitev lahko unovčim bon?

Turistični bon (TB)

  • Bon se lahko unovči le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.

BON21

  • Za plačilo storitve s področja, ki je uvrščena v eno od SKD dejavnosti iz šestega odstavka 43. člena ZIUPGT (gl. vprašanje št. 22), s področja gostinstva, turizma, športa in kulture.

Poudarek za ponudnike:

Izbira enega področja je pri vnosu podatkov v informacijski sistem obvezna. Podatek je informativno/statistične narave. V primeru storitve(-ev), ki bi spadala(-e) med različna področja, se izbere prevladujoče področje. Bistveno je, da bo bon unovčen za dovoljeno storitev glede na zakonsko predpisane SKD dejavnosti in glede na SKD dejavnosti, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.

Storitve morajo biti v celoti izvedene in koriščene na ozemlju Republike Slovenije.

Bon se lahko unovči le pri ponudnikih storitev, kjer bo/je storitev dejansko opravljena.

V primeru TB npr. ne pri posrednikih, kjer se letovanje sicer lahko rezervira (npr. turistične agencije, spletni portali – npr. Booking, Airbnb).

Pravna podlaga

TB

BON21

Vir: FURS