Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu DDPO in DohDej

Davčni obračun: Kako zajeti prejete pomoči na podlagi interventnih ukrepov

Skladno z računovodskimi standardi vse pomoči, prejete na podlagi interventnih ukrepov, predstavljajo prihodke davčnega zavezanca, kar pomeni, da jih je potrebno vključiti v davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) pod zaporedno št. 1 (Prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju).

Na spodnji povezavi, si preberite nezavezujoče usmeritve glede obravnave prihodkov po pravilih o računovodenju, podane s strani FURS.

Podrobna razlaga na:

https://www.gov.si/novice/2021-02-01-pomoc-prejeta-na-podlagi-interventnih-ukrepov-in-njihova-obravnava-v-davcnem-obracunu-ddpo-in-dohdej

 

Vir: FURS