Priprava davčnega obračuna za normirance po korakih

Do konca marca, to je do 31.03.,  morate tudi normirani espeji oddati davčni obračun za leto 2017. V nadaljevanju podajamo navodila, kako sami pripraviti in oddati davčni obračun. 

Davčni obračun delamo v programu Silvester, ki pa deluje le v sistemu Windows. Obstajata dva programa:  Silvester Pelias je namenjen pravnim, Fineus pa fizičnim osebam. Če ste normirani espe, potem uporabite različico Fineus. Program vas bo vodil skozi postopek in na koncu z elektronskim podpisom omogočil oddajo dokumenta. Ko boste program nalagali, bodite pozorni, da naložite najnovejšo različico programa. Najbolje je, da si ga naložite kar z eDavkov.

V Fineus ne boste mogli uvoziti podatke iz drugih programov, ampak jih boste morali vnesti ročno, razen če niso že predizpolnjeni.

Ko si namestite program Silvester Fineus na računalnik, ga odprite in v meniju izberite Zavezanci in Urejanje zavezancev. Ko obračun oddajate prvič, izberete Nov zavezanec in vpišete svoje podatke. Ko te shranite, v meniju kliknete »Obračuni«, tam pa izberete kategorijo nov obrazec. Z vpisom davčne številke in klikom na »naloži obrazec« se vam odpre obrazec.

Normirani espeji morate izpolniti le dve stvari: obrazec z imenom Obrazec in Prilogo 1. VI – Izračun N.

Bodite pozorni, da je predlagano obdobje res pravo – če ste podjetje odprli sredi minulega leta, vam bo skrajšano obdobje ponudil program sam. Sicer pa v rubriki obrazec, ki je razdeljen na sedem delov, najprej označite vrsto dokumenta original za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2017. Potem izberite delovno različico in naložite izbrani obrazec v tabeli.Postopek dela s Silvester Fineus-om

1. Način ugotavljanja davčne osnove: pri načinu ugotavljanja davčne osnove izberete drugo možnost (N), seveda, če davčno osnovo ugotavljate na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

2. Osnovni podatki so že izpolnjeni. Če niso, jih morate izpolniti sami. Če obračuna ne oddajate prvič, bodo ti podatki že izpolnjeni in vam jih ni treba znova vnašati. Pri SKD vpišite šifro svoje dejavnosti.

Pri sistemu vodenja knjig izberite evidence, če kot večina normirancev ne vodite knjigovodstva. Lahko bi sicer vodili enostavno ali dvostavno knjigovodstvo, a za to ni nobene potrebe.

Pri vrsti obveznega socialnega zavarovanja izberete »iz naslova opravljanja dejavnosti« in v polje vpišete seštete prispevke (pri tem si lahko pomagate s podatki iz spletne banke ali eDavkov). Upoštevajte tudi prispevke, ki ste jih plačali januarja, saj jih plačujete za mesec dni nazaj, torej za december 2017, ne pa tudi nakazil za prispevke, ki ste jih plačali januarja 2017.

Če imate popoldanski espe poleg redne službe, izberete vrsto zavarovanja »iz delovnega razmerja«, saj plačujete pavšalne prispevke.

3. Uveljavljanje ugodnosti po ZDOH-2: to označijo le tisti, ki imajo poseben status s področja kulture, novinarstva ali športa.

4. Podatki o vrsti obračuna: označite zgolj 1 – Redni letni obračun. Tu seveda pišemo za primer rednega letnega obračuna, v nasprotnem primeru označite ustrezno drugo možnost.

5. Izračun dohodnine iz dohodka iz dejavnosti (normirani): to uredite v Prilogi 1 – VI. Izračun N (kako uredite prilogo 1, pišemo spodaj).

6. Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem obračunu: če se vam obračunavanje po normiranih stroških ne bo spremenilo niti v prihodnjem letu, vam ni treba označiti nič.

Če pa bi radi prešli na ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, morate to označiti v davčnem obračunu. Sprememba začne veljati z aktualnim davčnim letom (torej – za leto 2017 ste še vedno normiranec, za 2018 pa ne več).

Izračun akontacije dohodnine in prihodkov

Priloga 1 – 7. Izračun N: To je edina druga nujna stran, ki jo morate izpolniti poleg obrazca. Če je ne vidite, kliknite »dodaj prilogo«.

Nujno je treba izpolniti dve polji, druga se bodo izračunala sama. Preden boste začeli izpolnjevati prilogo, imejte pripravljeni dve številki:

  • prihodke, ugotovljene po računovodskih predpisih,
  • in seštevek skozi leto plačanih akontacij dohodnine.

Polje 1 – prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih: to je vsota vseh prihodkov za preteklo koledarsko leto. Sešteti morate vse izdane račune za prodajo blaga in opravljenih storitev med 1. januarjem in 31. decembrom.

Pozor: če ste januarja letos izdali račun za storitev, opravljeno decembra 2017, morate pri izračunu upoštevati tudi tega. Prihodke je treba upoštevati v obdobju, ko je nastal poslovni dogodek, torej ko je bila storitev opravljena, ne glede na to, da je bil račun izdan pozneje.

Upoštevajte tudi prejete obresti na poslovnem računu, prejete subvencije in druge prihodke (denimo pozitivne bančne obresti). Tu bodite pozorni, če ste račune izdajali v drugi valuti. Upoštevajte prihodke, preračunane v evre po tečaju Banke Slovenije oziroma vaše banke, pri čemer izberete tiste, ki so višji.

Polje 2.6 – izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov: vpišite znesek subvencij. To velja za tiste, ki so prvič prvi dve leti vpisani v poslovni register in so oproščeni plačila dela prispevkov. Za subvencije velja enako pravilo kot za prispevke – preglejte vse oddane obrazce PODO-OPSVZ za prejšnje koledarsko leto po enakem ključu (vključno s tistim, ki ste ga januarja letos oddali za lanski december), na eDavkih pa jih najdete v polju »500 Prispevki skupaj« v stolpcu »Obračunani znesek«. Če olajšav nimate, je znesek enak 0.

Polje 25 – obračunana akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti: akontacijo dohodnine plačujete redno, med letom. Mesečno jo plačujete, če znesek predhodne akontacije presega 400 evrov, če ne presega 400 evrov, pa jo plačujete na tri mesece.

Za obračun morate upoštevati vse zneske, plačane med letom, in tudi tistega, ki ste ga plačali januarja letos (ta je bil plačan za december), ne upoštevate pa tistega, ki ste ga plačali januarja lani.

V Prilogi 1 morate paziti še na nekaj polj, ki se izračunajo sama: polje 26 (obveznost za doplačilo dohodnine) ali polje 27 (preveč obračunana dohodnina) se vam samodejno izračuna in vam pove, koliko dohodnine morate še doplačati oziroma vam jo mora država vrniti. Pozor, ta znesek morate doplačati v 30 dneh od dneva predložitve davčnega obračuna. Če pa je obračun predložen po zakonskem roku (letos po 31.marcu 2018), obveznost za doplačilo zapade 30. aprila 2018.

Polje 30 (oziroma 31 pri četrtletnih obrokih): tu se vam samodejno izračuna obračunski mesečni obrok akontacije dohodnine. Ta znesek pomeni mesečno oziroma trimesečno akontacijo dohodnine, ki jo boste plačevali letos.

Pozor! Če je znesek iz polja 30 večji od tistega, ki ste ga plačevali do zdaj vsakega 10. v mesecu, potem morate do 10. aprila tudi doplačati premalo plačano letošnjo januarsko in februarsko akontacijo (plačano februarja in marca); ob istem sklicu in na transakcijski račun, kot ste že vajeni pri nakazilih akontacije dohodnine. Če pa je znesek obračunane dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, davčni organ vrne zavezancem dohodnino v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna. Če boste obračun predložili 31. marca, vam bo davčni organ nakazal znesek na račun najpozneje do 30. aprila.

Zadnji korak: Oddaja obračuna

Ko ste izpolnili vse, dokument shranite. Preden ga pošljete Fursu, preverite, ali ste vse podatke vnesli, kot je treba (stisnite gumb preveri). Če je bilo preverjanje uspešno, lahko stisnete gumb Priprava za Furs. Tu izberete, da boste podatke shranili na drugo lokacijo, in tako dobite XML-datoteko.

V sistemu eDavki boste našli zavihek »dokumenti«, tam izberete »uvoz dokumenta«, kjer uvozite shranjeno XML-datoteko. Dokument morate še podpisat in obračun je oddan.

 

VIR: Finance, februar 2018.

 

V kolikor potrebujete pomoč pri spoznavanju zakonodaje
za sobodajalsko poslovanje,
si oglejte video tečaj:

Zakonodaja za sobodajalce od A-Ž