Davčni obračun za normirance: Priprava po korakih za leto 2022

Do konca marca, to je do 31.03.,  morate normirani espeji oddati davčni obračun za leto 2022. V nadaljevanju podajamo navodila, kako sami pripraviti in oddati davčni obračun. To velja tudi za sobodajalce – fizične osebe, ki ste se odločili, da boste davčno osnovo ugotavljali z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Davčni obračun se pripravi in odda v elektronski obliki preko eDavkov. Namesto vas, ga lahko odda tudi računovodski servis, seveda ob pogoju, da ste mu dodelili pooblastilo, da lahko Fursu oddaja dokumente v vašem imenu.

Normirancem ni potrebno voditi dvostavnega računovostva, ampak morate enkrat letno oddati davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obrazec DDD-DDD) za preteklo koledarsko leto. Rok za oddajo je 31. marec, vseeno pa predlagamo, da z oddajo ne čakate na zadnji dan.

Postopek oddaje davčnega obračuna za normirance

1. Prijava v eDavke: Za vstop v eDavke potrebujete uporabniški račun z geslom ali digitalnim potrdilom. Več o postopku registracije, si lahko preberete na tej povezavi: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/pages/Registration/Intro.aspx

eDavki-prijava

2. V meniju na levi strani izberite “Dokumenti – Nov”

eDavki - dokumenti

 

3. V seznamu dokumentov poiščite in kliknite na obrazec DDD-DDD: Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

DDD-DDD

 

4. Izberite obdobje za katerega oddajate davčni obračun: Portal vam bodo že sam ponudil obdobje, ki ga preverite/popravite in potrdite s klikom na gumb “Naprej”.

5. Odpre se vam obrazec Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

6. Izberite vrsto dokumenta: Pri “Vrsta dokumenta” izberite možnost “Original”.

vrsta dokumenta

7. Izberite način ugotavljanja davčne osnove: Izberite označeno možnost: “N – Normirani: na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov”.

Način ugotavljanja davčne osnove

8. Pri osnovnih podatkih zavezanca izpolnite manjkajoče podatke

9. Pri “Sistem vodenja poslovnih knjig” izberite “Evidence”.

10. Označite, na kateri način ste v preteklem letu plačevali svoje prispevke za socialno varnost. Če ste oddali vse obrazce o prispevkih in skozi celotno leto niste menjali statusa iz popoldanskega s.p. v redni s.p. ali obratno, bo znesek že avtomatično izpolnjen.

 

11. V sklopu pod IV. PODATKI O VRSTI OBRAČUNA izberite opcijo “Redni letni obračun”

12. Premaknite se na IZRAČUN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (NORMIRANI): Izpolnite prvo vrstico, kjer vnesete znesek v eurih s centi za prihodke v letu 2022.

13. Pomaknite se napolje št. 25 “Obračunana akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti”. Tu se vam bo že prikazal znesek že plačane akontacije v preteklem letu. V kolikor je to polje prazno, vnesite znesek ročno. V kolikor se znesek obračunane predhodne akontacije ne bo ujemal z evidenco FURS, vam bo program to na koncu javil in vas pozval, da preverite pravilnost vpisanega zneska.

14. Koliko davka boste plačali? 

Ob izpolnitvi vseh zgoraj naštetih podatkov/polj, vam bo program avtomatično izpisal znesek za doplačilo ali vračilo dohodnine.

Razlaga posameznih polj:

Če bo izpolnjeno polje 26. “Obveznost za doplačilo dohodnine”, boste morali dohodnino doplačati.
Če bo izpolnjeno polje 27. “Preveč obračunana dohodnina”, vam bodo ta znesek vrnili.

V polju št. 28. je prikazana osnova za izračun akontacije za prihodnje leto oz. poslovno leto 2023. Od tega zneska je odvisno ali boste akontacijo v letu 2023 plačevali mesečno (v polju št. 30. je naveden znesek mesečnega plačila) ali pa trimesečno (v polju št. 31. bo naveden znesek trimesečnega plačila akontacije).

15. Oddaja obrazca:

Na koncu kliknite na gumb Izračun, da preverite pravilnost vnosa podatkov.
Nato kliknite na gumb Oddaj vlogo.
V zadnjem koraku boste mogli dokment še podpisati in oddati.

V kolikor potrebujete pomoč pri spoznavanju zakonodaje
za sobodajalsko poslovanje,
si oglejte video tečaj:

Zakonodaja za sobodajalce od A-Ž