STO sofinanciranje

Zaradi koronavirusa STO objavila razpis za subvencijo za promocijo na domačem trgu

Slovenska turistična organizacija (STO) je znova objavila razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe, ki so ga prilagodili trenutnim razmeram – posledicam koronavirusa. Tako je po novem mogoče zaprositi za subvencijo tudi za promocijo na domačem trgu, ne le na tujih. Razpis je namenjen tudi turističnim agencijam, za katere je gospodarski minister Zdravko Počivalšek dejal, da trenutno, poleg igralništva, najbolj občutijo posledice koronavirusa.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena v letu 2020, promocijske aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi za turistično sezono 2021.

Kdo se lahko prijavi

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na trgu vsaj 2 leti, od dneva oddaje vloge, imajo vsaj 2 zaposleni osebi in čisti poslovni izid ter izpolnjujejo ostale pogoje javnega razpisa.

Vrednost sofinanciranja podjetju lahko znaša od 10.000 do 50.000 evrov, delež sofinanciranja pa do 60 % vseh upravičenih stroškov. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller), bodo usmerjeni v oglaševanje izven glavne turistične sezone (pred junijem in po avgustu) in bodo vključevali zelene, trajnostne elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green.

Na javnem razpisu so na voljo sredstva iz promocijske takse v vrednosti  431.294,55 evrov.

Do kdaj se lahko podjetje prijavi

Prvi rok za oddajo vloge je do 2.4.2020, do 24:00 ure. Drugi rok za oddajo vlog je do 4.6.2020, do 24:00 ure.

Celoten razpis je objavljen na spletni strani STO.

Vir: STO

5. Srečanje sobodajalcev Slovenije