Kako elektronsko prijaviti gosta na policijo?

Kot določa Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb) mora posameznika, ki se nastani v turističnem ali gostinskem objektu, stanodajalec prijaviti oziroma odjaviti pristojni policijski postaji v 12 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu.

Prijavo in odjavo gosta na policijo lahko vršite tudi elektronsko preko policijske aplikacije eGOST, pogoj za uspešno delovanje pa je računalniško vodenje evidence gostov.

KAKO PRIČETI Z ELEKTRONSKO PRIJAVO GOSTOV NA POLICIJO?

Skladno s “Pravilnikom o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča” (Ur. list RS, št. 105/01, 78/02, 57/07, 67/08) in “Prilogo 12 – Karakteristike prenosa podatkov o prijavah hotelskih gostov v elektronski obliki” navedenega pravilnika, je policija pripravila namensko programsko opremo “eGost“, ki stanodajalcem, ki uporabljajo računalniško vodenje evidence gostov, omogoča preprosto pošiljanje prijavnic na Policijo preko interneta. Zanj lahko zaprosite tako, da izpolnite Vlogo za izdajo soglasja za vodenje knjige gostov z računalniško programsko opremo in jo pošljete na Ministrstvo za notranje zadeve POLICIJA po navadni pošti ali pa preko elektronske pošte na naslov egost@policija.si.

Poleg programske opreme “eGost” (ta je namenjena le za zaščiten prenos podatkov z računalnika stanodajalca na strežnik policije) potrebujete tudi recepcijsko programsko opremo, ki omogoča vnos in urejanje podatkov (nadomešča papirno obliko knjige gostov).Navodilo za uporabo programskega paketa e-Gost 

 
NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POSREDOVANJU PRIJAV/ODJAV GOSTOV NA POLICIJO:

Pri vnosu podatkov o gostih morate strogo upoštevati pravila, ki jih določa Priloga 12 pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča.

Naj naštejemo le nekaj pravil, pri katerih stanodajalci delajo največ napak:

 1. Polje za ime in priimek gosta NE SME VSEBOVATI nobenih interpunkcijskih znakov, številk ali akademskih nazivov (pika, vejica, narekovaj, apostrof, dr., ing., mag.,…).
 2. Če ima gost dve imeni in/ali priimka, mora biti ločena s poševnico, pomišljajem ali presledkom (npr.: HORVAT/SLOVENEC IGOR/JANEZ).
 3. Datumsko polje o rojstvu osebe je obvezen podatek.
 4. Kraj rojstva je obvezen podatek (NE SME SE VPISOVATI pike, vejice, poševnice…).
 5. Dvomestna šifra državljanstva je obvezen podatek, še posebej opozarjamo na Slovensko državljanstvo, katerega šifra je »SI« in ne »SL« (Sierra Leone), kot ga nekateri napačno uporabljajo.
 6. Datum prihoda gosta je obvezen podatek.
 7. Datum odhoda (odjave) gosta je obvezen podatek.
egost
KAKO NAJHITREJE PRIDOBITI VSE PRIJAVNE PODATKE OD GOSTA?

Največkrat imajo gosti težavo pridobiti podatke o gostu, ki niso razvidne iz osebnega dokumenta, kot je npr. kraj rojstva. Omenjeni podatek je obvezen za prijavo/odjavo gosta na policijo, zato ga je od gosta potrebno pridobiti.

Veliko sobodajalcev se poslužuje obrazca “Priloga 10″ – Prijava – odjava gosta“; le tega izpolni ob registraciji gost, sobodajalec pa vnese v sistem. Za lažje razumevanje je obrazec preveden v več jezikih.

Obrazec, ki ga je izpolnil gost, mora sobodajalec hraniti za čas bivanja gosta. Ko se gost odjavi je potrebno obrazec fizično uničiti.

KAKŠNA JE KAZEN ZA NEPRAVILNO POSREDOVANJE PRIJAVNO/ODJAVNIH PODATKOV?

Vsak tujec, ki je bival na območju Slovenije več kot tri dni, mora biti ustrezno prijavljen in policija preverja ustreznost prijav. Vsi podatki vpisanih gostov morajo biti identični, kot so podatki v potovalnih dokumentih.

Za nepravilno prijavo in odjavo gostov na policijo se lahko izreče kazen za fizično osebo  do 4.100 evrov, za podjetje pa do 25 tisoč evrov kazni. V primeru, da policisti odkrijejo tujca, ki je nameščen pri prijateljih/svojcih in bi se moral sam prijaviti na policiski postaji pa tega iz kateregakoli razloga ni storil, znaša globa za posameznika 200 EUR.

ELEKTRONSKO VODENJE KNJIGE GOSTOV

Poleg programske opreme “eGost” (ta je namenjena le za zaščiten prenos podatkov z računalnika stanodajalca na strežnik policije) potrebujete tudi recepcijsko programsko opremo, ki omogoča vnos in urejanje podatkov (nadomešča papirno obliko knjige gostov). Ena izmed rešitev je tudi spletna rešitev ProGOST, ki je namenjena vsem manjšim sobodajalcem, ki želijo hitro, enostavno in pregledno vodenje  knjige gostov (na voljo tudi 30 dnevni preizkus programa). Je odlična rešitev za:

 • prijavo gostov in vodenje evidence o gostih (elektornska knjiga gostov),
 • prijavo gostov na policijo,
 • poročanje turistične takse na občino,
 • poročanje statistike na SURS
 • izdaja računov gostom (davčna blagajna ali negotovinsko računov).