Kako postati sobodajalec?

Vse več se govori o oddaji stanovanj preko spletnega rezervacijskega portala Airbnb. Da bi svoje stanovanje oddajali legalno, se je potrebno držati predpisov. Za ta namen, je Finančna uprava v maju (2016) objavila brošuro s pojasnili za fizične osebe, ki se nameravajo ukvarjati s sobodajalstvom, torej za tiste, ki to dejavnost opravljajo le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudijo do 15 ležišč in so vpisane v Poslovni register Slovenije.

Brošura ni namenjena fizičnim osebam, ki dejavnost sobodajalstva opravljajo kot samostojni podjetniki posamezniki (s.p.-ji) v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah –ZGD-1.
Brošura za sobodajalce
Brošura za sobodajalce
(izdano maja 2016)

V brošuri boste našli:

  • predstavitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij za opravljanje te dejavnosti,
  • obveznost vpisa v Poslovni register Slovenije oziroma v davčni register,
  • davčne obveznosti sobodajalca,
  • obveznost plačevanja prispevkov za socialno varnost
  • obveznosti po drugih nedavčnih predpisih.

Brošura je na voljo na spletni strani FURSa.