turistični boni 2021 - kateri ponudniki jih lahko sprejemajo?

Kdo lahko v letu 2021 sprejema turistične bone?

Ste eden izmed tistih sobodajalcev, ki ste v letu 2020 (začasno oz. čez zimo) prenehali s poslovanjem oz. opravljanjem dejavnosti, saj je bil v veljavi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je določal, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije? V tem primeru (trenutno) letos ob ponovni registraciji (vpis v PRS) ne boste mogli sprejemati turističnih bonov. Poglejmo podrobno:

Šesti odstavek 35. člena ZlUOOPE še vedno določa, da  je ponudnik na področju turizma, pri katerem se bon unovči, za potrebe tega člena poslovni subjekt, ki je v letu 2020:

– vpisan v Poslovni register Slovenije in
– vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in
– opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I.

Navedeno pomeni, da po sedanji zakonodaji, tisti, ki so se lani izpisali iz PRS in letos  ponovno vpisali, ne morete sprejemati turističnih bonov. Ministrstvo bo v kratkem pripravilo predlog spremembe zakona, ki bo presečno letnico odpravilo. Kdaj bo sprememba stopila v veljavo pa še ne moremo napovedati, saj mora čez postopek v DZ RS.

 

Vir: MGRT, direktorat za turizem