Novi prekomerni ukrepi za omejevanje dejavnosti sobodajalcev

Novi zakon o gostinstvu (Zgos-1), ki ga predlaga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predvideva nove ukrepe omejevanja dejavnosti sobodajalcev (kratkoročnega oddajanje nepremičnin stanovanjskih nepremičnin), ki bodo v večstanovanjskih stavbah tudi de-facto onemogočili kratkoročno oddajane stanovanj.

Ti ukrepi so:

  • 100% soglasje etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah kot predpogoj za vpis v Register nastanitvenih enot pri AJPES.
  • Bivanje gostov omejeno na 30 noči(!).
  • Soglasje občine k opravljanju dejavnosti sobodajalcev.
  • Oglaševanje na Airbnb, Booking.com ipd. bo dovoljeno samo z navedbo identifikacijske številke.
  • Nesorazmerno visoke kazenske določbe, tudi do 40.000 EUR.

V Zavodu GSD (Zavod gostoljubnost slovenskih domov) in ZLAN (Združenje lastnikov nepremičnin Slovenije) bodo za pridobitev argumentov v zvezi z določenimi predlaganimi ukrepi naročili izdelavo pravnega mnenja. Tudi zato, da preprečijo sprejetje tovrstne škodljive zakonodaje za sobodajalce in lastnike stanovanjskih nepremičnin kot tudi za Slovenijo. Po njihovem mnenju predlog novega zakona vsebuje v praksi neizvršljiva in ustavno-pravno sporna določila ter prekomerno omejuje pravice razpolaganja z zasebno lastnino, še zlasti s stanovanjem v večstanovanjski stavbi.

Za izdelavo pravnega mnenja je bil izbran vodilni strokovnjak s področja ustavnega prava Republike Slovenije. Celotna akcija, vključno s pridobitvijo pravnega mnenja, bo stala med 7.000 in 10.000 EUR, zato sedaj zbirajo sredstva za podporo izvedbe te akcije.

Ker Zavod GSD zastopa interese svojih članov in širšega kroga deležnikov, je zelo pomembno, da jih poleg članov v tem podpre čim večje število manjših turističnih ponudnikov nastanitev, lastnikov nepremičnin in enako mislečih. Zato vas vabijo, da njihova prizadevanja podprete z  vstopom v članstvo Zavoda GSD ali z neposrednim finančnim prispevkom po vaših zmožnostih.

Več informacij o članstvu ali nakazila finančnega prispevka si lahko preberete na njihovi spletni strani: https://www.gsd.si/aktualno/novi-ukrepi-pravno-mneneje