Novi zakon o gostinstvu napoveduje velike omejitve oddajanja stanovanj turistom

Novi zakon o gostinstvu napoveduje velike omejitve oddajanja stanovanj turistom

Novi zakon o gostinstvu, ki ga pripravlja ministrstvo za gospodarstvo pod vodstvom Matjaža Hana, napoveduje radikalne spremembe v načinu, kako lahko lastniki nepremičnin gostijo turiste. To bi pomenilo skorajšnjo prepoved oddajanja nepremičnin prek priljubljenih platform, kot sta Airbnb in Booking. Tudi poenostavljen sistem oddajanja za pet mesecev bi izginil, in mestne oblasti bi dobile moč, da prepovejo oddajanje na določenih lokacijah.Potrebno je poudariti, da predlog sprememb zakona o gostinstvu, ki bi ga morda lahko uvedli celo že z letom 2025, še ni javen. Poglejmo si povzetek napovedanih sprememb v nadaljevanju, ki so bile predstavljene v časniku Finance.

1. Časovna omejitev oddajanja turistom

Spomnimo: Po trenutno veljavni zakonodaji, je fizična oseba sobodajalec lahko lastnik ali najemnik nepremičnine, ki opravlja dejavnost le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu (150 dni), nudi gostom do 15 ležišč in je vpisan v Poslovni register Slovenije.

V novem zakonu o gostinstvu so predlagane omejitve glede časa, v katerem bodo sobodajalci lahko svoje nepremičnine ponudili gostom in sicer, namesto dosedanjih petih mesecev v letu, bo to obdobje omejeno na zgolj 30 do 60 dni. V tem času bi morda še vedno bilo mogoče oddajati nepremičnino po poenostavljenem sistemu, vendar le za kratek čas in le ob pridobitvi dovoljenja lokalne skupnosti.

2. Prostorska omejitev

Prav tako prihaja prostorska omejitev glede oddajanja stanovanj, kjer bosta občina in država imeli pooblastilo, da določita območja, kje je poenostavljeno oddajanje stanovanj za največ 60 dni dovoljeno in kje ne. To pomeni, na primer, da bi lahko Ljubljana določila, da je dovoljeno oddajati stanovanje v centru mesta, vendar ne v drugih soseskah, kot so Dravlje in Fužine, ki so bolj pomembne za stanovanjsko dejavnost.

3. Vpis sobodajalca v register s soglasjem lokalne skupnosti

Nova pravila bodo občinam podelila večjo pristojnost in nadzor nad kratkoročnimi najemi nepremičnin. Na primeru ljubljanske občine, kjer se mnogo stanovanj oddaja prek Airbnbja in Bookinga, želijo lokalne samoupravne skupnosti pridobiti dodatna pooblastila za urejanje tega področja. Predlagajo, da bi lokalne oblasti lahko izdajale soglasja za oddajo nepremičnin za kratkoročno bivanje ter si prizadevali za okrepitev nadzora in uvedbo časovnih ter lokacijskih omejitev za oddajanje nepremičnin prek omenjenih platform.

Predlog ministrstva gre prav v to smer, saj bi brez soglasja lokalne skupnosti sobodajalec izgubil pravico vpisa v register. To pomeni, da brez soglasja lokalne skupnosti sobodajalec nastanitvenega obrata ne bo smel vpisati v register. To pa bi mu preprečilo oglaševanje nepremičnin za kratkoročni najem, saj se takšna pravila pripravljajo na ravni celotne Evropske unije.

4. Omejitev komercialne oddaje nepremičnin

Imate več stanovanj v svoji lasti, ki bi jih radi ponudili za kratkoročni najem? Lahko se znajdete v situaciji, ko vam ne bo dovoljeno oddajati svojega drugega stanovanja (oz. ostalih stanovanj) turistom, saj v v njem ne prebivate. Razen, če bi se odločili za zahtevno pot pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj (soglasja etažnih lastnikov), ki pa je v praksi skoraj nemogoča. Dobiti boste morali namreč soglasje vseh sosedov in spremeniti namembnost stanovanja v poslovni oziroma gostinski prostor. To bi bil tudi pogoj za vpis v register za oddajanje.

Zaključek

Na obzorju so velike spremembe v svetu kratkoročnih najemov nepremičnin, ki jih prinaša napovedani novi zakon o gostinstvu v Sloveniji. Pomembno pa je poudariti, da predlog sprememb zakona o gostinstvu še ni javen, kar pomeni, da ostaja še veliko negotovosti glede njegovih končnih oblik in datuma uveljavitve.

Časovna omejitev, prostorska omejitev, večja vloga lokalnih skupnosti ter omejitev komercialne oddaje nepremičnin so le nekateri od vidikov, ki jih je treba upoštevati v prihodnjih mesecih in letih. Za tiste, ki razmišljate o oddajanju nepremičnin turistom, bo ključno, da ostajate pozorni na nadaljnji razvoj zakonodaje ter se pravočasno prilagodite morebitnim spremembam.

Vse to pa bo vplivalo tudi na turistično industrijo, gospodarske subjekte in druge dejavnosti, povezane s kratkoročnimi najemi nepremičnin. Zavedati se moramo, da se spreminja krajina kratkoročnih najemov, in z njo se bodo morali prilagoditi tudi tisti, ki delujejo v tej panogi. Ostaja pa ključno vprašanje, kako bodo te spremembe vplivale na raznolikost turističke ponudbe in izkušnje gostov, ki obiskujejo Slovenijo.

Vir: Finance