Oddaja in popravljanje podatkov v sistem eTurizem AJPES ter obravnava s strani Policije

Gostitelj ali od njega pooblaščena oseba mora podatke o gostih poročati v sistem eTurizem AJPES najpozneje v 12-ih urah po prihodu gosta in najpozneje v 12-ih urah po njegovem odhodu (če prvotno podatek o odhodu ni bil vpisan ali če se je kasneje spremenil).

Policija obravnava za novo prijavo gosta, če je spremenjen katerikoli podatek dnevnega poročanja eTurizem razen postavke »Datum in ura odhoda oz. predvidenega odhoda«.

Pojasnilo – primer iz prakse:

Če gostitelj ob ažuriranju zapisa o gostu spremeni zgolj datum in uro odhoda, se pri kontroli podatkov s strani Policije takšen popravek ne izkaže kot nov vnos in s tem ne obravnava kot zamuda poročanja.

V kolikor gostitelj spreminja ostale podatke (državljanstvo, podatek o identifikacijskem dokumentu, specifične znake v imenu ali priimku ipd.) pa Policija to obravnava kot nov vnos. V kolikor je takšen popravek opravljen naknadno za več dninazaj (in ne znotraj 12-ih ur po prihodu), Policija tovrsten popravek obravnava kot zamudo in se lahko obravnava kot prekršek.

Do izpostavljenih napak pri poročanju prijav gostov torej prihaja, ker gostitelj za nazaj popravlja druge podatke, ki jih ne bi smel in bi jih torej moral vnesti pravilno že pri prvem vnosu. Gostitelji morajo poleg pravočasnosti predvsem paziti na pravilnost in doslednost pri vnašanju podatkov (npr. pri vpisovanju črke »Č« oz. »Ć« indrugih posebnih znakov v imenu ali priimku).

Vir: AJPES, POLICIJA.