Kako pravilno izdati račun gostu?

Kot ponudnik turističnih nastanitvenih obratov, morate gostu za opravljeno storitev izdati račun. Kako pravilno izdamo račun, komu vse ga je potrebno izdati in kdaj, si poglejmo v nadaljevanju.

Ali mora sobodajalec v primeru, ko plačilo storitev po rezervacijah na portalu airbnb ali booking.com prejme od podjetja airbnb ali booking.com, stranki izdati davčno potrjen račun?

Če gost plača nastanitev z gotovino (plačilo s kreditno kartico se šteje za gotovinsko poslovanje!) ali pa negotovinsko z univerzalnim plačilnim nalogom na TRR portala, portal pa tako prejeti znesek nakaže na TRR sobodajalca, se šteje, da sobodajalec prejme plačilo računa s strani gosta na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino (ker ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila). V takem primeru mora sobodajalec zagotoviti, da je gostu izdan račun za nastanitev v nepremičnini, ki se nahaja v Sloveniji, in ga davčno potrditi. (Vir: FURS)

Sobodajalci morate gostu izdati račun in ga davčno potrditi, kljub temu, da je gost znesek storitve že plačal neposredno na TRR portala (Airbnb, Booking) in od njega prejel potrdilo o plačilu.

Načini izdaje davčno potrjenega računa gostu: elektronska naprava ali vezana knjiga računov?

Sobodajalci morate ob prihodu gosta, gostu izdati račun preko elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa ter mu ga izročiti.

Račun pa lahko izdate tudi preko vezane knjige računov in ga nato kasneje potrdite na portalu eDavki. Davčnemu organu preko portala posredujete podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov, in sicer najkasneje do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil račun izdan.

Na vidnem mestu morate objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa gostu ter obveznosti gosta, da prevzame in zadrži izdani račun. Poleg tega pa morate sprejeti še interni akt, v katerem določite način potrjevanja računov – ali preko elektronske naprave ali vezane knjige računov.

Provizija Airbnb in Booking.com – kako pravilno izdati račun?

Poglejmo si primer iz prakse za opravljeno rezervacijo preko Airbnb:

Primer izplačila gostitelju oz. sobodajalcu

Primer izplačila gostitelju oz. sobodajalcu

Gost je opravil rezervacijo preko Airbnb za 3 noči po ceni 75,00 eur. Airbnb je gostitelju zaračunal 3% provizijo in mu na TRR nakazal 218,25 eur.

Velja izpostaviti, da je gostu tudi zaračunana provizija s strani Airbnb in sicer v višini 6-12% od cene nočitve. Za plačilo najema, je gost s strani Airbnb prejel potrdilo o plačilu v višini 252,00 eur (V Sloveniji je gostu največkrat zaračunana 12% provizija).

V praksi je velikokrat zaslediti, da sobodajalci izdajo račun gostu za 218,25 eur, saj so ta znesek dobili nakazan od podjetja Airbnb na svoj TRR. Velja opozoriti, da je sobodajalčev prihodek 225,00 eur (Airbnb provizija se ne sme odšteti!) in ne 218,25 eur! 

Torej, sobodajalec mora izdati račun gostu za 3 dnevno nočitev v znesku 225,00 eur in ga davčno potrditi.

 

V kolikor potrebujete pomoč pri spoznavanju zakonodaje
za sobodajalsko poslovanje,
si oglejte video tečaj:

Zakonodaja za sobodajalce od A-Ž