Pobuda za sproščanje gostinskih dejavnosti nemnožičnega turizma

Zavod Gostoljubnost slovenskih domov, področna turistična organizacija za razvoj turističnih nastanitev (Zavod GSD) je v petek 23. aprila 2020 skupaj z Združenjem turističnih kmetij Slovenije (ZTKS) in Združenjem lastnikom nepremičnin v Sloveniji (ZLAN) vložilo pobudo na MGRT o sproščanju gostinskih dejavnosti nemnožičnega turizma po vzoru sosednjih držav Avstrije in Hrvaške.

Vlado RS naprošajo za preučitev možnosti za ponovni zagon dela turističnih nastanitev in gostinske dejavnosti, ki so z epidemiološkega stališča manj tvegane, že v prvi polovici meseca maja 2020.

V pobudi so predlagali ob upoštevanju higienskih smernic ministrstva za zdravje RS zagon pri sobodajalcih, na turističnih kmetijah, v kampih, marinah, glampingih in drugih zasebnih nastanitvah individualnega tipa ter potovanj z avtodomi.

Prav tako so predlagali sprostitev obratovanja manj tveganih gostinskih obratov ter sorodnih dejavnosti (turistične agencije, prodajalne spomenikov, adrenalinski parki…), za začetek tistih, ki lahko zagotovijo zmogljivost na prostem (terase) ob upoštevanju predpisanega razmaka med gosti.

Obenem Vladi RS predlagajo, da vstopno/izstopni režim na zunanjih mejah uskladi z “manj rizičnimi ” državami po načelu recipročnosti.

 

VIR: Zavod GSD