Izjava o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti

Z današnjim dnem je v eDavkih na voljo Izjava o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti, namenjena tudi samozaposlenim, ki jim bo država priskočila na pomoč z oprostitvijo plačila socialnih prispevkov in izplačilom mesečnega temeljnega dohodka.

Izjava za pomoč samozaposlenim že na voljo v eDavkih

Za pomoč lahko zaprosijo tisti, ki so v marcu 2020 utrpeli vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem oz. v aprilu ali maju 2020 vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem 2020.

Prejeto pomoč v obliki temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov boste morali vrniti, če:

  • prihodki v prvem polletju 2020 ne bodo upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in
  • boste v drugem polletju 2020 dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje 2019.

Prejeto pomoč boste dolžni vrniti tudi samozaposleni, za katere se bo ugotovilo, da so podali neresnično izjavo glede bistvenega zmanjšanja prihodkov.