nov stanovanjski zakon Airbnb Booking

Zaostreno oddajanje stanovanj v večstanovanjskih stavbah turistom

V ponedeljek 14. oktobra 2019, sta na predstavitvi predloga stanovanjskega zakona minister za okolje in prostor Simon Zajc ter državni sekretar Aleš Prijon predstavila predloge za oddajanje stanovanj turistom preko spletnih portalov Airbnb in Booking v večstanovanjskih stavbah. Predlog zakona naj bi še bolj zaostril možnost oddajanja stanovanj v turistične namene.

100% soglasje etažnih lastnikov

Oddajanje stanovanj turistom v večstanovanjskih stavbah naj bi opredelili kot gostinsko dejavnost, za katero je potrebno doseči spremembo namembnosti iz stanovanjskega v poslovni oziroma turistični prostor. Za spremembo namembnosti pa bo po določbah stanovanjskega zakona potrebno pridobiti 100% soglasje vseh etažnih lastnikov.

Predlog stanovanjskega zakona za oddajanje stanovanj na Airbnb in Booking

Na predstavitvi predloga stanovanjskega zakona je državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon predstavil predloge za oddajanje stanovanj turistom preko spletnih portalov Airbnb in Booking v večstanovanjskih stavbah.

Sprostitev stanovanj za dolgoročni namen

Omenjeni predlog zakona bi zagotovo marsikateremu sobodajalcu otežil oddajanje stanovanja, prav gotovo pa bi nekateri sobodajalci posledično opustili dejavnost. Bo s tem zakonom na voljo več stanovanj za dolgoročni najem? Prav gotovo v primeru sprejetja predlogov iz zakona, lahko pričakujemo, da bodo nekateri sobodajalci svoje stanovanje oddali v dolgoročni najem. Vendar tudi tukaj so predvidene novosti.

Omejitev tržnih najemnin

Predlog zakonona se nanaša na najemnine za stanovanja, ki jih po tržnih pogojih oddajajo zasebniki in sicer:

  • omejitev rasti najemnin na do 10% v enem letu, vendar ne več kot 15% v treh letih.
  • občina lahko omeji maksimalno višino tržne najemnine, če je na njenem območju ali delu območja tržna najemnina presegla dvakratnik stroškovne najemnine na istem območju. Omejitev pa ne sme biti nižja kot 1,5-kratnika stroškovne najemnine.

Osnutek Stanovanjskega zakona bo v javni obravnavi 45 dni. Pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si, do 28. 11. 2019.

Preberite si osnutek Stanovanjskega zakona: PRENOS DOKUMENTA

 

Vir: eUprava, Finance