Imate pravilno kreiran Airbnb profil?

Sobodajalci, ki nastanitve oddajajo preko Airbnb (ali Bookinga ter drugih tujih portalov), morajo kot prejemniki storitev posredovanja oziroma nudenja oglasnega prostora od prejete storitve plačati DDV v Sloveniji po splošni stopnji 22 %.  

V ta namen, je potrebno biti pozoren tudi pri postavljanju Airbnb profila, da bodo računi za provizijo izdani s strani Airbnb pravilno oblikovani.

Vnos Davčne številke sobodajalca oz. podjetnika

Na Airbnb profilu sobodajalca je obvezno potrebno vnesti davčno številko. Sobodajalci se morajo pred vnosom davčne številke v Airbnb portal predhodno identificirati za namene DDV tudi, če je obseg njihovega opravljenega prometa pod zakonsko določenim pragom (pod 50.000 eurov).

Ko pridobite ID številko za DDV, katero vlogo (DDV-P2) ste vložili preko eDavkov, jo je potrebno vnesti tudi v Airbnb portal. Le ta številka bo vključena na račun, ki vam ga  izda Airbnb za plačilo provizije.

Postopek vnosa številke ID za DDV:

 • Pojdite na Account Settings
 • Kliknite na Payments & payouts in izberite Taxes
 • Kliknite Add VAT ID Number
 • Vnesite vašo davčno številko
 • Kliknite Add (verifikacija ID za DDV traja do 48 ur)

Vaša davčna številka bo verificirana v roku 48h.

Vnos podatkov podjetja

Ker pa sam vnos davčne številke v Airbnb portal ni dovolj, je potrebno poskrbeti, da vnesemo tudi podatke o sobodajalcu oz. podjetju, na katerega bo račun izdan.

Že pri dodajanju oz. kreiranju novega Airbnb oglasa, boste poleg ostalih vprašanj zasledili tudi vprašanje:

 • “Do you host on Airbnb as part of a company?”
 • Izberite Yes, I work for or run a hospitality business
 • Pritisnite Next da shranite vaš odgovor in nadaljujte s pripravo oglasa.

Na ta način boste vašo nastanitev lahko oddajali kot podjetje. 

Če ste pri kreiranju oglasa zgornji postopek spregledali ali preskočili lahko podatke vašega podjetja dodate obstoječemu računu Airbnb na sledeč način:

 • Pojdite na Airbnb.com in kliknite na vašo profilno sliko
 • Izberite Account 
 • Kliknite na levi strani menija Settings
 • Pod zavihkom Company account, kliknite na gumb Create company account
 • Dodajte podatke vašega podjetja in kliknite  Save company details
Račun za Airbnb provizijo

Če ste vsa zgornja navodila upoštevali, potem je bil račun za provizijo, ki vam ga je izdal Airbnb pisan na podjetje oz. na sobodajalca. Glavna sestavina računa je tudi vaša davčna številka. Prav tako vam Airbnb ni zaračunal davka, saj ga boste vi odvedli Sloveniji s samoobdavčitvijo.

 

PRIMER PRAVILNO izdanega Airbnb računa za provizijo:   

 

 

V kolikor potrebujete pomoč pri spoznavanju zakonodaje
za sobodajalsko poslovanje,
si oglejte video tečaj:

Zakonodaja za sobodajalce od A-Ž