Ali lahko ponudnik svoj turistični bon unovči pri sebi ali ne?

V nadaljevanju objavljam prepis članka iz Financ. (Ponedeljek, 13. julija 2020, št. 132)

——

Prejemniki turističnih bonov so seveda tudi sami turistični ponudniki, tisti, ki ponujajo prenočitve. Ob tem se odpre vprašanje, ali lahko ponudnik sam pri sebi bon tudi unovči. Še pred uveljavitvijo bonov smo že vprašali finančno upravo, odgovor je bil: »Lahko, če so izpolnjeni zakonski pogoji. Oseba, ki prenoči, mora biti vpisana tudi v knjigo gostov.« A pozor, s terena smo slišali, da davčni inšpektorji sobodajalce opozarjajo, da se to ne sme početi. Zato smo še enkrat preverili pri finančni upravi, kako je s tem, ter se obrnili tudi na tržni inšpektorat, ki je pristojen za nadzor. Razlaga je zdaj drugačna, finančna uprava jo utemeljuje na zakonu o DDV in zakonu o davčnem potrjevanju računov.

 

V osnovi je tako: za unovčitev bona je pomembno, daje bila storitev dejansko opravljena, pojasnjuje tržni inšpektorat, ki je na področju turističnih bonov pristojen za nadzor tako nad ponudniki prenočitev kot nad upravičenci. V tem primeru torej, ali je bila opravljena prenočitev za plačilo in seveda izdan račun, gost prijavljen, plačana taksa. Na finančni upravi pa pojasnjujejo: »Poslovni subjekt, fizična ali pravna oseba, v skladu z davčno zakonodajo, ki obravnava izdajo računov, ne more opraviti storitve ali dobave blaga samemu sebi, posledično tudi ni izdaje računa. Enako velja za storitev namestitve. Turistični bon pa se v skladu z določbo interventnega zakona lahko upora¬bi samo, če je storitev tudi de¬jansko opravljena.«

 

Kaj natančno to pomeni? Espe ali sobodajalec je fizična oseba, sam sebi ne more opraviti storitve, če pa je, denimo, oseba lastnik d. o. o., lahko ta d. o. o. lastniku kot fizični osebi opravi storitev in izda račun. Če to prenesemo na bone, espe ali sobodajalec sam pri sebi ne more unovčiti bona, ker sam sebi ne more ponuditi prenočitve, lahko pa (so)lastnik ali najemnik hotela, kjer je ponudnik organiziran kot d. o. o., bon unovči v tem hotelu.

 

Kako je z boni družinskih članov

Kako pa je z boni zakonca ali otrok ponudnika, jih lahko sprejme? Velja isto, kot že povedano, storitev, torej prenočitev za plačilo, mora biti dejansko opravljena. Na tržnem inšpektoratu pojasnijo: »Glede na navedeno velja, da upravičenec do bona, ki je hkrati tudi ponudnik storitve, svojega bona in bonov svojih družinskih članov ne more unovčiti v lastnem nastanitvenem obratu.«

 

Tržni inšpektorji tako preverjajo, ali je storitev, kije navedena na računu in za katero bo Furs nakazal vrednost unovčenega bona, dejansko opravljena. Če je bil bon unovčen in se na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovi, da storitev ni bila opravljena, so predvidene globe, in sicer od 1.200 do 40 tisoč evrov, opozarjajo na inšpektoratu.