Sobodajalci ne bodo mogli vnovčiti turistične bone

POZOR: Vsi sobodajalci ne bodo mogli unovčiti turistične bone

Kdor v marcu ni bil registriran, kdor ni plačeval prispevkov, čeprav se ni izpisal iz registra nastanitvenih obratov, bonov ne bo mogel sprejemati, pravijo na gospodarskem ministrstvu. 

Ste med njimi tudi vi?

Zakaj nekateri sobodajalci ne bodo mogli unovčiti bonov?

Povprašali smo na Direktoratu za turizem in prejeli sledeč odgovor:

“MGRT je od sprejema Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v DZ RS dne 29.5.2020,  katerega ukrep je turistični bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, prejelo kar nekaj pobud s strani sobodajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za sprejem bonov.

Pobude smo temeljito preučili in se z vsemi pripravljalci ukrepov odločili, da zaenkrat ne bomo popravljali zakona. Pri sobodajalstvu gre v večina primerih za dopolnilno dejavnost in tisti, ki na dan 13.3.2020 niso bili vpisni v Poslovni register Slovenije in vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata, so bili izbrisani na lastno pobudo ali pa se vpisujejo kot nov subjekt. Večina sobodajalcev se iz registrov izbriše po koncu sezone in se zopet vpiše ob začetku nove, saj jim sobodajalstvu predstavlja le dodatni vir prihodkov. Ukrep turističnih bonov pa se primarno uvaja zaradi pospešitve domačega povpraševanja, ki je ključno za ohranitev in razvoj dejavnosti ter za ohranitev delovnih mest zaposlenih v turizmu po COVID-19 epidemiji.”

Kdo bo torej lahko sprejel turistične bone?

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVIS-19 (ZIUOOPE), ki so ga poslanci sprejeli konec maja in katerega del je tudi bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, določa glavna pravila:

Standardna klasikacija dejavnosti ponudnikov storitev, ki lahko sprejemajo bone:

  • 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
  • 55.202 – turistične kmetije s sobami,
  • 55.203 – oddajanje zasebnih sob gostom,
  • 55.204 – planinski domovi in mladinska prenočišča,
  • 55.209 – druge nastanitve za krajši čas in
  • 55.300 – dejavnost avtokampov, taborov.

Bon se unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom pri ponudnikih storitev; ponudnik na področju turizma, pri katerem se bon lahko unovči, je poslovni subjekt, ki je na dan 13. marca 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije in vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in opravlja dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti s številkami v okvirju; presečni datum, ko mora biti ponudnik registriran (in plačevati prispevke), je 13. marec 2020.

Kaj pa, če ima nekdo vse ustrezne registracije na datum 13. marec, potem pa 20. marca dejavnost zapre in 15. maja ali 1. junija to spet odpre, ali se pri njem lahko uporabijo boni?

Na ministrstvu so pojasnili, da bone lahko ponudnik storitev sprejema v primeru, ki je naveden pod pogoji, da je bil ponudnik storitev v turizmu na dan 13.3.2020 vpisani v Poslovni register Slovenije, kot izvajalec ste opravljali eno izmed dejavnosti iz 6. odstavka 35. člena zakona in ste na ta dan imeli tudi nastanitveni obrat vpisan v RNO.

Zakon se na vpis in izpis po presečnem datumu ne opredlejuje, zato lahko bone sprejemate. 

Enak odgovor smo prejeli s strani FURSa.

Vir: MGRT