Turistični boni unovčljivi tudi pri sezonskih sobodajalcih

Turistični boni se lahko unovčijo tudi pri sezonskih sobodajalcih (PREDLOG)

Zagotovo je ena izmed aktualnejših novosti tako za ponudnike kakor tudi za upravičence dejstvo, da bomo lahko turistične bone koristili tudi pri ponudnikih – sezonskih sobodajalcih.

Omejitev, da so morali biti sobodajalci prijavljeni v registru s 13. marcem 2020, ne velja več.

V nadaljevanju objavljam prepis  PREDLOGA 42. člena (odstop od ZIUOOPE glede poslovnih subjektov): 

Ne glede na določbe šestega odstavka 35. člena ZIUOOPE je ponudnik na področju turizma, pri katerem se bon vnovči, za potrebe tega člena poslovni subjekt, ki je v letu 2020:

  • vpisan v Poslovni register Slovenije in
  • vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravneevidence in storitve, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in
  • opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008:

– 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
– 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,
– 55.202 – Turistične kmetije s sobami,
– 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
– 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča, – 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,
– 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Predlog mora biti še potrjen na seji DZ RS in objavljen v Uradnem listu. Do takrat presečni datum 13.3.2020 še velja. 

Celoten dokument si lahko preberete TUKAJ.

Objavljam tudi odgovor Vlade RS glede sprejemanja bonov sezonskih sobodajalcev, ki ga je objavila gospa Mojca na FB: