Davčno potrjevanje računov obvezno za plačila prejeta iz Airbnb in Booking.com

Pri sobodajalcih se je pojavljalo vprašanje: Ali je za plačila preko spletnega portala Airbnb in Booking.com, gostu potrebno izstaviti davčno potrjen račun?

V praksi in tudi po nasvetih nekaterih davčnih svetovalcev in računovodskih servisov, se je zavzelo stališče, da v primeru prejetih plačil iz rezervacijskega portala Airbnb ali Booking.com davčno potrjevanje računov ni potrebno.

Del stroke je temu oporekal, zato so na Zavodu gostoljubnost slovenskih domov za pojasnilo prosili Generalni finančni urad RS, katere odgovor vam posredujemo v nadaljevanju:

Generalni finančni urad RS je potrdil, da je davčno potrjevanje računov obvezno tudi v primeru, ko sobodajalec ali drug ponudnik turističnih nastanitev gostu izda račun, plačilo računa pa prejme preko rezervacijskega sistema airbnb ali booking.com. Davčno potrjevanje takega računa je obvezno je iz razloga, ker pri takem plačilu ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila na bančni račun sobodajalca ali drugega ponudnika turističnih nastanitev. 

Pojasnilo Generalnega finančnega urada RS:

»Če gost plača nastanitev z gotovino ali pa negotovinsko z univerzalnim plačilnim nalogom na TRR portala, portal pa tako prejeti znesek nakaže na TRR sobodajalca, se šteje, da sobodajalec prejme plačilo računa s strani gosta na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino (ker ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila). V takem primeru mora sobodajalec zagotoviti, da je gostu izdan račun za nastanitev v nepremičnini, ki se nahaja v Sloveniji, in ga davčno potrditi.«


Iz obrazložitve Generalnega finančnega urada RS:

» Na podlagi 4. točke 2. člena ZDavPR je plačilo z gotovino plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drugi podobni načini plačila.

Iz podatkov, navedenih v dopisu, izhaja, da za storitev oddajanja nastanitvenih zmogljivosti v turistični namen gostu izdate račun, kateri vam je plačan na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino. Za obravnavo plačila kot negotovinskega po ZDavPR ne zadostuje le izpolnitev pogoja, da davčni zavezanec prejme plačilo na plačilni račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev (TRR). Izpolnjen mora biti tudi pogoj neposrednega nakazila. Pomembno je, da pomeni konkreten način plačila neposredno nakazilo na TRR zavezanca, odprtega pri ponudniku plačilnih storitev. Pogoj ni izpolnjen, kadar prejme zavezanec plačilo posredno preko portala, kot se dogaja v konkretnem primeru, ko gostje storitve plačajo portalu, ki nato zneske, zmanjšane za provizijo, nakaže na TRR zavezanca. Le če posamezna spletna platforma izvedbe plačil zagotavlja storitev povezave plačnika in prejemnika plačila z določenimi izvajalci plačilnih storitev in plačilnimi sistemi na način, da so plačila kupca posredovana neposredno za vsako posamezno plačilo na račun prodajalca, gre pri plačilu za negotovinsko plačilo. Če pa zavezanec prejme plačila s posredovanjem zbirnih ali posamičnih plačil preko drugega računa (odprtega pri ponudniku plačilnih storitev, ki ni račun zavezanca) platforme, ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila. Hkrati poudarjamo, da v konkretnem primeru kupci račune za opravljene storitve plačajo praviloma s plačilnimi karticami, ki se v skladu s 4. točko 2. člena ZDavPR štejejo za plačilo z gotovino, zato je takšne račune treba potrditi že iz tega razloga.«

Iz navedenaga sledi, da  vsak ponudnik nastanitev potrebuje:

  • vezano knjigo računov in program »Mini blagajna«, s katerim davčno potrdi izdane račune iz vezane knjige računov ali
  • aplikacijo za izdajanje računov z davčno blagajno.

Prav tako je pomembno, da ponudnik nastanitve vsakemu gostu, ki je rezerviral nastanitev preko Airbnb ali Booking.com izda račun za celotno ceno nočitev (skupaj s provizijo, ki jo je ali jo bo plačal rezervacijskemu portalu) in za turistično takso, če le ta ni vključena v ceno nočitve.

Kaj lahko napravijo osebe, ki računov doslej niso potrjevale?

Pravilno je, da so vsi računi, ki so plačani z gotovino in so bili izdani od 02.01.2016 dalje, ko je pričel veljati Zakon o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17), davčno potrjeni.

Način naknadne potrditve računa je odvisen od tega na kakšen način je bil izdan račun. Naknadna potrditev računa v vseh primerih ni možna.

Če je bil račun izdan preko programske opreme, ki je omogočala davčno potrjevanje računov in račun vsebuje vse sestavine, ki so predpisane za davčno potrjevanje računov (tridelno številko računa, čas izdaje računa, ZOI oznako, QR kodo, oznako operaterja), se račun preko programske opreme naknadno pošlje v potrjevanje.

Če je bil račun izdan preko programske opreme, ki ni bila nadgrajena, da bi omogočala davčno potrjevanje računov, se računi pošljejo v potrjevanje na način kot je opisan v pojasnilu št. 304 med Pogostimi vprašanji in odgovori na spletni strani FURS. Postopek zahteva sodelovanje razvijalca programske opreme in nadgradnjo ter dopolnitev programske opreme.

Če je bil račun izdan preko vezane knjige računov, se nepotrjeni računi potrdijo preko FURS-ove aplikacije miniBlagajna: https://miniblagajna.fu.gov.si/ .

Pripominjamo, da Zakon o davčnem potrjevanju računov v zvezi z izvajanjem postopkov potrjevanja računov ne predvideva možnosti samoprijave.

Vir: FURS, Zavod GSD.