Zacasna prekinitev sobodajalske dejavnosti

Začasna prekinitev sobodajalske dejavnosti

Zima prinaša svojevrstne izzive in odločitve za sobodajalce. Nekateri med vami se morda odločite, da v hladnejših mesecih ne boste oddajali svoje nastanitve, bodisi zaradi sezonske narave turizma ali preprosto zaradi želje po odmoru. Ta odločitev običajno pomeni začasno prekinitev poslovanja. Vendar pa s to odločitvijo prihajajo tudi specifična vprašanja in dileme, povezane z uradnimi postopki in zakonodajnimi zahtevami.

V nadaljevanju vam bom podrobneje predstavila, kaj ta začasna prekinitev pomeni za vašo registracijo v Poslovnem registru Slovenije (PRS) in Registru nastanitvenih obratov (RNO), kako ravnati s plačevanjem prispevkov ter ali je dovoljeno oglaševanje v času “mirovanja”. Te informacije vam bodo pomagale pri sprejemanju premišljenih odločitev in zagotovile, da bo vaša vrnitev v poslovanje po premoru potekala gladko in brez nepotrebnih zapletov.

Kdo je sobodajalec?

Fizična oseba se lahko kvalificira kot sobodajalec, če izpolnjuje naslednje pogoje: je lastnik ali najemnik nepremičnine, opravlja sobodajalsko dejavnost le občasno, in sicer skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu ( 150 dni), nudi gostom največ 15 ležišč ter je ustrezno vpisan v Poslovni register Slovenije.

Izbris sobodajalca iz Poslovnega registra Slovenije: Kdaj in zakaj?

Ko sobodajalec želi prenehati s svojo dejavnostjo, je potreben uraden postopek izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi AJPES. Ta postopek se začne z oddajo obrazca Prijava za vpis podatkov o sobodajalcu (obrazec PRS-1 sd). Sobodajalec ga lahko vloži sam elektronsko ali osebno na AJPESu.

Uradni postopek se prav tako sproži, če AJPES prejme informacijo od pristojnega organa, da sobodajalec ne izpolnjuje več zakonskih pogojev za opravljanje dejavnosti. Prav tako je izbris iz registra potreben v primeru smrti sobodajalca.

Kaj naredi sobodajalec v Registru nastanitvenih obratov (RNO) v primeru začasnega prenehanja opravljanja dejavnosti?

V primeru, ko sobodajalec za določeno obdobje preneha opravljati dejavnost, nastanitvenega obrata ne izbriše iz registra. Nastanitveni obrat ostane vpisan v registru, spremeni se samo njegov status iz aktivnega v neaktivnega. Ob ponovnem pričetku opravljanja dejavnosti se opravi sprememba statusa na istem nastanitvenem obratu. Če se sobodajalec izbriše iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) kot poslovni subjekt, ne bo več vpisan kot izvajalec nastanitvene dejavnosti pri nastanitvenem obratu. Ko se bo ponovno vpisal v PRS kot poslovni subjekt – sobodajalec, se bo spet vpisal kot izvajalec nastanitvene dejavnosti pri istem nastanitvenem obratu (aktivacija izvajalca), ki je ostal vpisan v registru (spremenil se mu samo »status nastanitvenega obrata«).

Obveznost plačevanje socialnih prispevkov

Ko je sobodajalec registriran v PRS, mora redno plačevati mesečne prispevke, ki vključujejo pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje. Če pa sobodajalec izbriše svoj vpis iz PRS, se njegove obveznosti glede plačevanja teh prispevkov končajo.

Ali lahko sobodajalec oglašuje nastanitev v času, ko je izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije?

Pogosto lahko v praksi opazimo, da sobodajalci, tudi ko so izbrisani iz Poslovnega registra Slovenije (PRS), še vedno oglašujejo svoje nepremičnine na platformah, kot sta Booking in Airbnb, za prihodnjo sezono, ko načrtujejo ponovni vpis v PRS. Po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je prepovedano oglaševanje dela, ki ni legalno, kot so dela na črno ali nedovoljene dejavnosti. To pomeni, da ne smete oglaševati storitev ali dejavnosti, če niste uradno registrirani za to delo. Na primer, če niste registrirani kot sobodajalec, ne smete oglaševati oddaje nepremičnin. To pravilo velja za vse – za podjetja, samozaposlene in posameznike – in velja tudi, če delo opravljate samo občasno.