nov stanovanjski zakon Airbnb Booking

Zaostreno oddajanje stanovanj v večstanovanjskih stavbah turistom

V ponedeljek 14. oktobra 2019, sta na predstavitvi predloga…

Plačilo DDV za Booking.com bančno provizijo

Booking.com je svojim uporabnikom s 1.6.2019 začel obračunavati…

Zloženka Kmetija ≠ hotel

Združenje turističnih kmetij Slovenije je pripravilo zanimivo…

CENIK - obveznost sobodajalca

Glede na Zakon o gostinstvu (ZGos) in glede na Pravilnik o minimalnih…

Kako pravilno izdati račun gostu?

Kot ponudnik turističnih nastanitvenih obratov, morate gostu…

Oddaja in popravljanje podatkov v sistem eTurizem AJPES ter obravnava s strani Policije

Gostitelj ali od njega pooblaščena oseba mora podatke…

Zaračunavanje takse osebam, ki prebivajo v NO neprekinjeno več kot 30 dni

Velikokrat me sobodajalci vprašate Kako pravilno prijaviti…

Kako ravnati ob prejemu slabe ocene?

Pa se je zgodilo. Prišel je dan, ko ste prejeli najslabšo…

2.000 eur kazni zaradi neoddajanja obrazca DDV-O

Samostojni podjetniki (velja tudi za fizične osebe - sobodajalce),…

Vse kar morate vedeti o Airbnb plus

1 Airbnb za Slovenijo predstavlja novost:…