Kako biti odličen gostitelj: 11 namigov

Gostitelji znamo povedati, da na svetu obstajata dva tipa gostov:…

Imate pravilno kreiran Airbnb profil?

Sobodajalci, ki nastanitve oddajajo preko Airbnb (ali Bookinga…
nov stanovanjski zakon Airbnb Booking

Zaostreno oddajanje stanovanj v večstanovanjskih stavbah turistom

V ponedeljek 14. oktobra 2019, sta na predstavitvi predloga…

Plačilo DDV za Booking.com bančno provizijo

Booking.com je svojim uporabnikom s 1.6.2019 začel obračunavati…

Zloženka Kmetija ≠ hotel

Združenje turističnih kmetij Slovenije je pripravilo zanimivo…

CENIK - obveznost sobodajalca

Glede na Zakon o gostinstvu (ZGos) in glede na Pravilnik o minimalnih…

Kako pravilno izdati račun gostu?

Kot ponudnik turističnih nastanitvenih obratov, morate gostu…

Oddaja in popravljanje podatkov v sistem eTurizem AJPES ter obravnava s strani Policije

Gostitelj ali od njega pooblaščena oseba mora podatke…

Zaračunavanje takse osebam, ki prebivajo v NO neprekinjeno več kot 30 dni

Velikokrat me sobodajalci vprašate Kako pravilno prijaviti…

Kako ravnati ob prejemu slabe ocene?

Pa se je zgodilo. Prišel je dan, ko ste prejeli najslabšo…