Razpisanih je 21 milijonov za turizem

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je…