Javni razpis: Turistične kapacitete

RAZPIS: Turistične kapacitete – povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis za mikro, mala in srednje velika podjetja s področja turizma. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije.

Rok za prijavo na razpis je 30. 11. 2020 do 23.59 ure.

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

– energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,

– stroški informiranja in komuniciranja,

– stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičenci  na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Vso dokumentacijo za javni razpis si lahko preberete na spletni strani MGRT .

Vprašanja in prošnjo za dodatne informacije v zvezi s prijavi na razpis in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji posredujejo elektronski naslov gp.mgrt@gov.si

Odgovori na vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prav tako objavljeni na njihovi strani.

Vir: GOV.SI