Davčni obračun 2019

Kmalu na voljo 10 mio za subvencioniranje obratovalnih stroškov v turizmu in gostinstvu

Agencija SPIRIT bo v kratkem objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19, za katerega bo skupno na voljo 10 milijonov evrov, od tega je 7,2 milijona evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Pozivu je nedavno dala zeleno luč služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Javni poziv bo namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju, posamezno podjetje bo lahko prejelo največ 9.999 evrov pomoči v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer posebej.

Javni razpis bo omogočal sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19. Na podroben odgovor, kateri stroški bodo upravičeni, bomo morali počakati do objave javnega razpisa. Iz trenutno znanih informacij pa lahko sklepamo, da bodo to tisti nujni stroški, ki so kljub neobratovanju nastali za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji.

Vir: Data, Finance