Javni razpis turistični znakov

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike spremenilo tako, da ponudnike spodbuja tudi k prilagoditvi ponudbe zaradi epidemije COVID-19 tako, da se zagotovita varnost in zdravje gostov.

Prek javnega razpisa želijo spodbuditi podjetja, fizične osebe in tudi društva, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega menedžmenta in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter k temu, da pridobijo mednarodno uveljavljen okoljski ali trajnostni znak. V okviru razpisa je na voljo 105 tisoč evrov.

V razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki so registrirani za eno od dejavnosti na področju turizma:

  • hoteli in podobni nastanitveni obrati,
  • počitniški domovi in letovišča,
  • turistična kmetija z nastanitvijo,
  • oddajanje zasebnih sob gostom,
  • planinski domovi in mladinska prenočišča ter
  • avtokampi in tabori.

Razpis je namenjen tudi gostinski dejavnosti, in sicer dejavnostim:

  • restavracije in gostilne,
  • okrepčevalnice in
  • turistične kmetije brez sob.

Več informacij v zvezi z razpisom in dokumentacijo najdete na spletni povezavi:

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19 – sprememba obstoječega Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostni