Povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok

Povračilo izgubljenega dohodka za januar – marec 2021 zaradi karantene ali varstva otrok

Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 EUR do 750 EUR tudi za obdobje januar – marec 2021.  Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Kdo je upravičen do delno povrnjenega izgubljenega dohodka?

Samozaposleni, družbeniki in kmetje.

V kakšnem primeru?

Če ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi:

  • odrejene karantene na domu ali
  • obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole. Velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.
Kakšni so kriteriji za delno povrnitev izgubljenega dohodka?

Upravičenec mora dokazati, da ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu (obrazložiti način opravljanja dejavnosti, zaradi katerega dejavnosti ni mogoče opravljati in organizirati opravljanja dejavnosti na domu – npr. terensko delo, delo s strankami v živo itd.). Če uveljavlja povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi:

  • odrejene karantene: upravičen je do delnega povračila izgubljenega dohodka: 1) če se odpravi v drugo državo in je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo ali 2) če mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo
  • obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole: upravičen je do delnega povračila izgubljenega dohodka, če je otroku odrejena karantena ali če predloži ustrezno dokazilo, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole (npr. potrdilo vrtca ali šole, da je oddelek, vrtec ali šola zaprt).
Kakšna je višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka?

250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu, pri čemer ena vložena izjava pomeni izplačilo zgolj 250 EUR.

Kaj moram narediti, da se mi nakaže delno povrnjen izgubljeni dohodek?

Zavezanec mora preko eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena). Obrazec je v eDavkih že na voljo. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Do kdaj moram vložiti vlogo in kdaj bom prejel nakazan znesek?

Vloga se mora vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe o karanteni ali potrdila, ki ga izda pristojni organ, oziroma od pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najkasneje do 31. marca 2021. 

Nakazilo zneska:

  • do 31. 1. 2021: če bo vloga vložena do tega datuma za januar, bo nakazan denar na TRR 10. 2. 2021
  • od 1. 2. do 28. 2. 2021: če bo vloga vložena v tem obdobju za februar ali za januar in februar skupaj, bo nakazan denar na TRR do 10. 3. 2021.
  • od 1. 3. do 31. 3. 2021: če bo vloga vložena v tem obdobju za marec ali za marec in februar ali za marec in januar ali za vse tri mesece skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 4. 2021.
Pripada mi mesečni temeljni dohodek v času od januarja do marca. Ali to vpliva na pravico do delne povrnitve izgubljenega dohodka?

Da, obe pravici se izključujeta. Če vam za določeno obdobje (npr. februar) pripada mesečni temeljni dohodek (MTD) na podlagi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP), za to obdobje niste upravičeni do delne povrnitve izgubljenega dohodka. V primeru, da je bilo povračilo izgubljenega dohodka že izplačano, se mesečni temeljni dohodek za posamezen mesec zmanjša za višino že izplačanega povračila izgubljenega dohodka.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS, v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju.

 

VIR: FURS