Višji prispevki za PIZ s 1. apr. 2018 za sobodajalce in popoldanski s.p.

Popoldanski s. p.-jevci in sobodajalci, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, morajo plačevati pavšalne prispevke za zdravstveno zavarovanje (ZZ), pa tudi pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ). Zneski pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so od 1. aprila 2018 višji. 

Zneski pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje

Popoldanski s.p.-jevci za ta namen mesečno plačujejo 34,37 evra. Sobodajalci, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic, pa za zdravstveno zavarovanje odštejejo 14,32 evra na mesec.

Zneski pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zavezanci plačujejo pavšalni prispevek mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec. Če v mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, ti zavezanci plačajo polovico predpisanega zneska za PIZ. V spodnji tabeli so prikazani novi zneski za PIZ, ki jih morate plačati od 1. 4. 2018 dalje.

Vrsta pavšalnega prispevka Znesek od
1. 4. 2018
dalje
za zavarovance iz prve alinee prvega odstavka 20.
člena ZPIZ-2 (osebe, ki samostojno opravljajo
dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2 – popoldanski s.p.) in za zavarovance iz drugega odstavka 20. člena ZPIZ-2
(osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost,
pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2)
33,90 EUR
mesečno
za zavarovance iz osme alinee tretjega odstavka 20.
člena ZPIZ-2 (sobodajalci, ki občasno oz. največ 5
mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso
zavarovani po 15. členu ZPIZ-2)
169,50 EUR
letno
ali
14,12 EUR
mesečno

Podatki za plačilo so naslednji:

Prejemnik Podračun Sklic
ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SI56 0110 0888 2000 003 19, vaša davčna številka + 44008
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje RS SI56 0110 0888 3000 073 19, vaša davčna številka + 45004

Vir: DATA