Ukrepi samozaposleni odlok prispevkov in odpis prispevkov

S.p.-ji kaj morate narediti za oprostitev prispevkov?

Glede na sprejeti megazakon o interventnih ukrepih imate samozaposleni (in kmetje) dve možnosti glede plačila prispevkov:

1. ODPIS PRISPEVKOV

Preko eDavkov bo mogoče oddati izjavo za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka. Izjava za oprostitev plačila prispevkov in za pridobitev temeljnega dohodka bo pripravljena do 14. aprila, zato do takrat poskrbite, da boste imeli vstop v eDavke in boste izjavo lahko oddali. Izjavo bo mogoče oddati le preko eDavkov.

V 38. členu  piše, da se odpišejo prispevki za mesec april in maj 2020, ne pa tudi za mesec marec. Vendar se v nadaljevanju omenja tudi datum za oddajo vloge, če hočete biti oproščeni prispevkov v marcu. Dilemo skušam razrešiti in objavim razlago takoj, ko jo dobim.

Da boste upravičeni odpisa prispevkov morate imeti do države poravnane čisto vse obveznosti. Zadnji rok za poravnavo obveznosti je ponedeljek 6.april 2020. 

Samozaposleni (in kmetje) ste upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu, v višini 350 eurov za mesec marec in po 700 eurov za meseca april in maj 2020, če ste opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve tega zakona.

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

  • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
  • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Upravičenec, ki vloži izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020.

Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020, za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije do 10. maja 2020.

Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije 10. junija 2020.

Če boste podali izjavo za več mesecev skupaj (do 31. maja), se vam nakaže seštevek mesečnih temeljnih dohodkov za posamezne mesece.

Ta ukrep ne velja za popoldanske s.p.-je.

Je prispevke potrebno obračunati?

Da, samozaposleni boste še vedno dolžni v skladu z veljavnimi predpisi obračunati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vendar pa vam teh prispevkov ne bo potrebno plačati.

Kakšne so sankcije za navedbo neresnične izjave?

Če se naknadno ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke glede bistvenega zmanjšanja prihodkov, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost po tem členu, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Pravtako boste samozaposleni morali prejeto pomoč v obliki temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov vrniti, če:

  • prihodki v prvem polletju 2020 ne bodo upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in
  • boste v drugem polletju 2020 dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje 2019.
2. ODLOG PLAČILA DO KONCA MARCA 2022

Že marca sprejeti zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov vsem samozaposlenim omogoča avtomatičen odlog prispevkov, zapadlih od aprila do junija 2020, na 31. marec 2022. Pogoj je, da so zapadle obveznosti na dan 28. februarja poravnane.

Kaj če nimate poravnanih obveznosti?

Če obveznosti še niso poravnane, imate čas to storiti le do ponedeljka 6. aprila. Do predlaganega ukrepa avtomatičnega odloga prispevkov ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. februarja 2020, višje kot 50 evrov. Ne gre le za davke in prispevke, temveč tudi za na primer prometne prekrške, upravne takse. Če ste med tistimi, ki vam je dolg zapadel v plačilo marca, padete vmes. Torej, do odloga boste upravičeni, saj dozdajšnji zakon določa le, da morate imeti plačane dolgove do konca februarja. Boste pa morali marčevski dolg državi (skupaj z obrestmi) še vedno enkrat plačati.

Trajanje začasnih ukrepov

Ukrepi iz megazakona veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020, če ta zakon ne določa drugače. Če do 15. maja 2020 epidemija ni preklicana, se roki izteka ukrepov, ki so določeni na 31. maj 2020, podaljšajo za 30 dni.

 

Kaj pa sobodajalci? Ste upravičeni do odpisa prispevkov?

O tem sem pisala v prejšnjem blogu.

 

Vir: Gov.si