Kakšno pomoč bodo dobili s.p.-ji zaradi koronavirusa?

ZADNJA POSODOBITEV: torek, 31.marec 2020

Nekateri ukrepi na davčnem področju so bili že sprejeti v sklopu interventnih zakonov, nekateri ukrepi pa bodo sprejeti še konec tedna oz. v naslednjem tednu. V nadaljevanju predstavljam nekatere ukrepe na davčnem področju, ki so do sedaj že sprejeti z namenom blažitve posledic koronavirusa za samostojne podjetnike.

Oddaja davčnega obračuna za leto 2019

Rok za oddajo letnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020.

Plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenih in kmetov

Iz proračuna bodo plačani prispevki za socialno varnost, hkrati pa bo država krila vsaj del izpadlih dohodkov. Tisti, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji (vložite jo lahko preko e-Davkov) izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, za april in maj pa 700 evrov. Vendar bodo morali pred tem dokazati, da so imeli marca v primerjavi s februarjem vsaj 25-odstotni, aprila in maja pa vsaj 50-odstotni izpad dohodkov. Če se bo izkazalo, da je prejemnik podal neresnično izjavo o zmanjšanju dohodkov, bo moral vrniti trikratnik izplačila skupaj z zamudnimi obrestmi.

Upravičencu, ki bo vložil izjavo do 18. aprila za mesec marec, bo Furs mesečni temeljni dohodek nakazal 25. aprila. Upravičenec, ki bo vložil izjavo od 19. do 30. aprila za marec in/ali april, bo nakazilo prejel do 10. maja. Tisti, ki bo vložil izjavo od 1. do 31. maja za katerega koli od treh mesecev ali vse mesece skupaj, pa bo nakazilo lahko pričakoval 10. junija.

Posojila

Že uzakonjena je možnost odloga plačevanja vseh obveznosti iz posojil (to NE velja za lizing) pri slovenskih bankah in hranilnicah do 12 mesecev. Ta bo veljala tudi za samozaposlene, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Slovenije, pri bankah, podružnicah bank in hranilnicah, ki imajo sedež v Sloveniji.

Nadomestilo za brezposelnost

Tistim, ki se boste vseeno odločili za zaprtje espeja, lahko pripada nadomestilo za brezposelnost. Ministrstvo za delo je namreč ocenilo, da je razglašeno pandemijo mogoče uvrstiti med druge primerljive razloge za prenehanje opravljanja dejavnosti, kar pomeni, da je mogoče dobiti denarno nadomestilo. Vendar le ob pogoju, da imate vsaj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih plačane prispevke za obvezno socialno varnost. Obrazec je dostopen na strani zavoda.

Popoldanski s.p. so izvzeti

Popoldanski samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in v obvezno socialno zavarovanje niso vključeni na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja), niso upravičeni do nikakršne državne pomoči, kljub temu da oni prav tako polnijo državno blagajno z davki in s prispevki, vse to pa se jim ne šteje v delovno dobo ali v pokojnino. S tega stališča lahko sklepamo, da je popoldanski s. p. najmanj zaželena in popolnoma izključena oblika poslovanja. Glede na trenutno napisan predlog zakona ni upravičen ali deležen nikakršnih olajšav ali nadomestil v teh izrednih in kriznih razmerah.

 

VIR: Gov.si