Prispevki za s.p. februar 2020

Za mesec februar 2020 višji prispevki za s.p.

Finančna uprava RS (FURS) je objavila, kakšni so socialni prispevki za februar 2020 za zavarovance, lastnike zasebnih podjetij (družbenike) in samozaposlene osebe. Socialni prispevki za samozaposlene osebe so se za februar 2020 v primerjavi z lanskim letom povišali za 16,56 evra.

Minimalni prispevki za socialno varnost:
Naziv prispevkov Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35% 256,24 EUR
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45% 141,54 EUR
Skupaj prispevki za starševsko varstvo 0,20% 2,10 EUR
Skupaj prispevki za zaposlitev 0,20% 2,10 EUR
Prispevki skupaj 38,20% 401,98 EUR

Skupaj znašajo novi mesečni prispevki za socialno varstvo pri samozaposlenih osebah 401,98 evra.

Vir: FURS

5. Srečanje sobodajalcev Slovenije