Ali mora imeti s.p. ali fizična oseba – sobodajalec (normiranec) poslovni račun?

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki velja od 15.12.2015 določa, da lahko samostojni podjetnik posameznik, ki ugotavlja davčno osnovo preko normiranih odhodkov, uporablja le en transakcijski račun, hkrati za zasebne in za poslovne namene.

Le to za normiranca pomeni zmanjšanje fiksnih mesečnih stroškov, saj mu ne bo več treba plačevati bančnih stroškov vodenja ločenega transakcijskega računa, ki ga je moral odpreti in uporabljati v poslovne namene.

Sprememba je dobrodošla predvsem za normirance, saj ti načeloma ne uporabljajo storitev računovodskih servisov.

Po drugi strani pa uvedba takšne spremembe ni v prid računovodskim servisom, saj bodo imeli več dela ali pa bo to vsaj bolj zahtevno zaradi izluščevanja in tolmačenja zasebnih ter poslovnih dogodkov na transakcijskem računu. Slednje bi lahko pomenilo tudi zvišanje tarife za računovodske storitve.

Vir: Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 do 91/15), mladipodjetnik.si.