Ali se splača odpreti popoldanski s.p. za sobodajalstvo?

Pred kratkim, me je poklicala stranka, ki je izrazila željo postati sobodajalka. Namreč v lasti ima stanovanje, ki bi ga rada občasno ponudila turistom preko spletne platforme Airbnb, predvsem v poletnih mesecih. Stranka je že zaposlena v nekem podjetju za polni delovni čas (40 ur), zato jo zanima, kako lahko dela legalno v popoldanskem času. Pojasnila mi je, da načrtuje približno 10.000 € prihodkov iz naslova oddajanja.

Odprtje popoldanskega s.p.

Popoldanski s.p. lahko ustanovi vsaka zaposlena oseba. Z izrazom »popoldanski s.p.« označujemo samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in je zavarovan iz drugega naslova.  V omenjenem primeru, lahko stranka z zelo nizkimi obveznimi stroški opravlja dejavnost sobodajalstva kot popoldanski s.p..

Popoldanski s.p. za študente in upokojence

Študenti in upokojenci ne morejo odpreti popoldanskega s.p., niti ga ne more odpreti oseba, ki je zaposlena za krajši delovni čas.

Sobodajalec – normiranec ali ne?

Predno registrirate popoldanski s.p., se je potrebno vprašati, kako boste vodili svoje poslovne knjige oziroma za katero vrsto računovodstva se boste odločili. Samostojni podjetniki (tudi popoldanski s.p.) imate na voljo sistem enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, lahko pa se odločite, da boste poslovali na podlagi normiranih odhodkov.

POSLOVANJE PO NORMIRNIH ODHODKIH

Glavna prednost za poslovanje z normiranimi odhodki je, da samostojni podjetniki oz. sobodajalci, ki se odločite za tako poslovanje, ni potrebno voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki nastajajo pri poslovanju.  To pomeni, da ni potrebno zbirati dokazil o stroških, saj se na letni ravni le-ti priznajo v višini 80 % vseh ustvarjenih prihodkov. Vodite le evidenco prihodkov (se pravi evidenco izdanih računov) in register osnovnih sredstev. V primeru, da ste zavezanec za DDV pa morate voditi tudi davčne evidence, ki so podlaga za pripravo DDV.

Ker dejavnost sobodajalstva ne prinaša visokih stroškov poslovanja, se stranke največkrat odločijo za poslovanje na podlagi normirnih odhodkov. V danem primeru, sem stranki svetovala ravno to.

Primer izračuna dohodnine:

10.000 € načrtovanih prihodkov
80% je priznanih normirnih stroškov, kar znaša 8.000 €
2.000 € znaša davčna osnova

Plačilo dohodnine:
Od osnove 2.000 € je potrebno plačati 20% davek, kar znaša 400 €.

Davka ni potrebno plačati v enkratnem znesku, ampak se lahko kot akontacija plačuje v mesečnih zneskih, če višina davka presega 400 €, oziroma v trimesečnih obrokih, če je znesek davka nižji od 400 €. V našem primeru se bo torej akontacija v višini 100 € plačevala vsake tri mesece. Obdavčitev je cedularna, kar pomeni, da je davek dokončen in se ne šteje v letno davčno osnovo.

Plačilo prispevkov

Popoldanski s.p. mora mesečno obvezno plačevati obvezne pavšalne prispevke:

  • Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33,01 €
  • Prispevek za zdravstveno zavarovanje 33,24 €
    SKUPAJ: 66,25 €
    (zneski prispevkov veljajo za SEP 2017)
Davek na provizijo od posredovanja storitve preko spletne platforme Airbnb

Nikakor ne smemo prezreti pravila, ki velja za vse sobodajalce, ki oddajate preko tujih spletnih platform (Airbnb, Booking, FlipKey…) nastanitvene enote. Namreč na provizijo, ki vam jo zaračuna Airbnb oz. Booking.com ali drugi tuji portali, je potrebno plačati 22% davek.

Ob predpostavki stranke, da bo oddajala samo na Airbnb in zaslužila 10.000 €, je potrebno na načrtovani prihodek odšteti strošek posredovanja Airbnb v višini 3%, kar znaša 300 €. Na Airbnb provizijo, je potrebno plačati še davek 22%, kar v našem primeru znaša 66€.

Kakšen je čisti dobiček poslovanja kot sobodajalec?

Poglejmo si kalkulacijo:

Obvezni prispevki za socialno varnost 66,25 € x 12 mesecev = 795 €
Dohodnina 400 €
Airbnb provizija 300 €
Davek na provizijo 66 €
——————————————————–
SKUPAJ STROŠKI     1.561 €

načrtovan prihodek – ugotovljeni stroški* = čisti dobiček
10.000 –  1.561  = 8.439 €

*V kalkulacijo so všteti osnovni stroški, ki jih morate kot sobodajalec obvezno plačati. Pri sobodajalskem poslovanju je potrebno upoštevati tudi ostale stroške, ki nastanejo pri poslovanju, kot so stroški telefona, pranja, likanja, nakup čistil, nakup dobrin za košaro dobrodošlice, elektrika, ogrevanje….

Kot vidimo se stranki vsekakor splača odpreti popoldanski s.p..

 

V kolikor potrebujete pomoč pri spoznavanju zakonodaje
za sobodajalsko poslovanje,
si oglejte video tečaj:

Zakonodaja za sobodajalce od A-Ž