Dvig turistične takse – potrjeno besedilo predloga zakona

Vlada je potrdila besedilo predloga zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ta med drugim določa najvišji možni znesek turistične takse pri 2,50 evra, gostje pa bodo še dodatno plačali promocijsko takso.

Zakon določa način načrtovanja in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni in za to potrebna sredstva. Med drugim uvaja nov vir sredstev za Slovensko turistično organizacijo (STO), ki ostaja nosilka trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije.

Besedilo določa turistično takso in novost, promocijsko takso.

Turistično takso določi občina in znaša do 2,50 evra. Promocijska taksa se medtem obračuna poleg turistične in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse.

PRIMER:
Če bo občina določila turistično takso v najvišjem možnem znesku, torej 2,50 evra, bo promocijska taksa znašala 0,625 evra. To pomeni, da bo gost ob plačilu stroška prenočevanja plačal obe taksi v skupni višini 3,125 evra.

Novosti na področju turističnih paketov in šolskih ekskurzij

Predlog zakona ureja tudi poklic turističnega vodnika, priznavanje poklicnih kvalifikacij za ta poklic in občasno opravljanje tega poklica za tuje državljane. Poklic turističnega vodnika ostaja reguliran, poklic turističnega spremljevalca pa ne.

Prav tako novi zakon na novo ureja pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov, ki so poenostavljeni. Urejeno je tudi področje organizacije šolskih ekskurzij in aktivnosti različnih društev.

Potrditev zakona se pričakuje v začetku leta 2018.

Vir: 24ur.com