Airbnb davčni podatki

Davčni podatki na Airbnb so obvezni

S 1. januarjem 2023 stopi v veljavo predpis o napovedi davka na ravni EU, v skladu z direktivo DAC7. DAC7 uvaja novo obveznost poročanja za operaterje digitalnih platform, ki poslujejo v EU. V ta namen, mora Airbnb od posameznikov, ki prebivajo v EU, ter gostiteljev ali sogostiteljev v EU zbirati podatke o davčnem zavezancu (polno ime gostitelja, primarni naslov ali sedež, davčno številko in/ali ID za DDV, matično številko podjetja ter dohodek, ki so ga prosamezniki/gostitelji/sogostitelji, o katerih se poroča, zaslužili z uporabo platforme, ter druge pomembne informacije).

Gostitelji morajo predložiti podatke o davčnem zavezancu za vse aktivne oglase nastanitev na Airbnb; če se nastanitve nahajajo v več državah, bodo gostitelji morali predložiti davčne podatke za vsako državo.

Če želite v letu 2023 še naprej sprejemati goste, vnesite svoje davčne podatke oz. podatke o davčnem zavezancu!

Zakaj Airbnb zahteva podatke o davčnem zavezancu?

Airbnb mora zbirati podatke o davkoplačevalcih, da lahko izpolni davčne izračune in obveznosti poročanja v več državah. Davčni podatki se morajo predložiti v večini držav, v katerih davčni zavezanec prebiva ali skrbi za goste kot gostitelj oz. sogostitelj ali oboje.  Trenutno je Airbnb dolžan zbirati podatke o davkoplačevalcih v naslednji državah:

   • Vse države Evropske Unije (EU):
    AvstrijaBelgijaBolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska
   • Norveška
   • Kanada
   • Združene države Amerike
   • Mehika
   • Kolumbija
   • Indija

Podatke o davkoplačevalcih bodo lahko posredovali le gostitelji, ki imajo aktivne oglase v zgoraj navedenih državah.

Kje v Airbnb se vnesejo davčni podatki zavezanca?
 1. Prijavite se na spletišče Airbnb.com
 2. Pojdite na »Račun« > »Plačila in izplačila« > »Takse«Airbnb davčni podatki
 3. Izberite možnost »Dodaj davčne podatke«
 4. Nato izberite lokacijo in državo, za katero želite dodati davčne podatkeDodajanje davčnih podatkov
 5. Izberite oglase, ki jim želite dodeliti davčne podatke
 6. Označite, ali davčni zavezanec opravlja gostiteljsko dejavnost kot pravna oseba (da/ne)
 7. Izpolnite obrazec z davčnimi podatki
  davcni podatki podjetja airbnb
  alidavcni podatki fizična oseba airbnb
 8. Po izpolnitvi kliknite gumb »Dokončano«
  Ko končate, bodo vaši podatki o davčnem zavezancu prikazani v razdelku »Račun« > »Plačila in izplačila« > »Takse«.

Uredba o napovedi davka na ravni EU velja samo za imetnike računov Airbnb. Zato morate predložiti samo podatke o imetnikih računov.

Več informacij, zakaj mora Airbnb posredovati davčne podatke v skladu z direktivo DAC7, si preberite TUKAJ.