Sobodajalci, potrebujete spletno stran za tuj trg? Nov razpis na SPIRITu

SPIRIT Slovenija je 7.9.2018 objavila nov Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«. Nanj se lahko prijavite tudi sobodajalci (s.p. ali d.o.o.), ki si želite postaviti spletno stran v najmanj dveh tujih jezikih. 

Več o pogojih najdete tukaj.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

  • a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
  • b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
  • c) Spletne strani za tuje trge
  • d) Spletne trgovine
  • e) Produktno-prodajne videe
  • f) Krepitev kompetenc – usposabljanja
Ciljne skupine

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Okvirna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 9.450.000,00 EUR.

Rok za prijavo

Roki za oddajo vlog so:

  1. rok: 5. 11. 2018,
  2. rok: 1. 10. 2019,
  3. rok: 1. 10. 2020 in
  4. rok: 1. 10. 2021.
Razpisna dokumentacija

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: eposlovanje@spiritslovenia.si, s pripisom »E-POSLOVANJE 2019-2022 – razpisna dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Elektronski dokumenti