Nepovratna sredstva tudi za sobodajalce – javni razpis

Na voljo je Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018, katera sredstva lahko zaprosijo tudi ponudniki turističnih nastanitev.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

 • a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
 • b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
 • c) Spletne strani za tuje trge
 • d) Spletne trgovine
 • e) Produktno-prodajne videe
 • f)  Krepitev kompetenc – usposabljanja
Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:

 1. Elektronska izmenjava med partnerji
 2. Digitalizacija nastopov na sejmih
 3. Spletne strani za tuje trge
 4. Spletne trgovine
 5. Produktno-prodajni video
 6. Krepitev kompetenc – usposabljanja
Rok prijave

Roka za oddajo vlog sta:

 1. rok: 2. 10. 2017 in
 2. rok: 1. 3. 2018.

Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti. Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šteje, da je v okviru posameznega programskega območja na razpolago manj kot 30.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje

Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

Elektronski dokumenti