2.000 eur kazni zaradi neoddajanja obrazca DDV-O

Samostojni podjetniki (velja tudi za fizične osebe – sobodajalce), ki niso zavezanci za DDV, a poslujejo s tujino (oddajajo nastanitve turistom preko spletnih portalov Booking.com, Airbnb, Tripadvisor…), morajo vsak mesec oddati obrazec, na katerem je razviden obračun DDV-ja na provizijo, ki so jih zaračunali omenjeni spletni portali. V kolikor na to pozabijo, jih lahko doleti kazen v višini najmanj 2.000 evrov in le teh je bilo v zadnjih dneh kar nekaj. Poglejmo podrobno. 

Davek na provizijo

Za podjetnika, ki oddaja sobe turistom, veljajo enaka pravila glede obdavčitve z DDV, kot za vse ostale davčne zavezance. Podjetnik se mora obvezno vključiti v DDV sistem, če v obdobju 12 mesecev preseže promet 50.000 EUR (78. člen ZDDV-1). Podjetnik, ki ni zavezanec za DDV, na storitve oddaje sob ne obračunava DDV-ja in na izdanih računih navede klavzulo: DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka  94. člena ZDDV-1.

Podjetnik, ki preseže prag za DDV registracijo ali pa se prostovoljno registrira za namene DDV, od storitev oddaje sob obračunava DDV po 9,5% stopnji (2. točka 41. člena ZDDV-1, 13. točka priloge I k ZDDV-1 in 56. člen P-ZDDV-1).

Kljub navedenemu opozarjamo, da mora podjetnik, ki ni DDV zavezanec, vseeno pri FURS zaprositi za t.i. posebno DDV številko. Za posebno DDV številko mora podjetnik zaprositi, ker prejema storitve posredovanja, ki jih zaračunava tuji davčni zavezanec (portal). V skladu s 25. členom ZDDV-1 gre za storitve, ki so obdavčene tam, kjer ima registriran sedež naročnik storitve (torej sedež  podjetnika).

Primer iz prakse

Podjetnik prejme v mesecu marcu račun od Airbnb-ja v znesku 36 EUR za opravljeno storitev posredovanja pri oddaji sobe v mesecu marcu. Ali mora podjetnik pridobiti posebno DDV številko? Ali mora podjetnik vložiti DDV obračun? Koliko DDV-ja mora podjetnik plačati?

Podjetnik mora pri FURS-u pridobiti posebno DDV številko še preden začne z opravljanjem dejavnosti oddaje sob. Na podlagi prejetega računa naredi t.i. samoobdavčitev. Osnovo za samoobdavčitev (36 EUR) vpiše v polje 32a in obveznost za 22-odstotni DDV (8 EUR) v polje 23a obrazca DDV-O. Obračunanega DDV si ne sme odbiti. DDV obračun za obdobje marec odda najpozneje do konca meseca aprila. Enak rok velja tudi za plačilo DDV (8 EUR).

Kaj če podjetnik ni imel gostov?

V primeru, da v določenem mesecu podjetnik ni imel gostov, je prav tako potrebno oddati obrazec DDV-O z vrednostjo 0. V kolikor obrazca pravočasno ne boste oddali, vas bo v portalu eDavki počakal opomin.

Ko finančna uprava pripravi dokument za vročanje, ga naloži v zavezančev portal v eDavkih, hkrati se mu v eDavke posreduje tudi informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu.

V kolikor se na opomin ne boste odzvali, vas lahko doleti kazen v vrednosti 2.000 eur.

Roki za oddajo DDV-O obrazca in plačilo davka na provizijo

Obrazve DDV-O je potrebno oddati do zadnjeg v mesecu za pretekli mesec poslovanja preko eDavkov. Prav tako je to tega roka potrebno DDV tudi plačati.

Prejemnik: Finančna uprava Republike Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana;

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X;

IBAN: SI56 0110 0888 1000 030;

Referenca: SI19 -62006;
namen plačila: (npr.) plačilo DDV za januar 2017

je vaša devetmestna davčna številka

Koda namena: VATX.

Vnos DDV številke v Airbnb portal

Opozoriti je potrebno, da vašo DDV številko vnesete v portal Airbnb, da se izognete dvojni obdavčitvi, ki pa ni dovoljena. Namreč, v kolikor v Airbnb portal ne boste vnesli vaše DDV številke (VAT number), vam bo Airbnb pravtako na znesek provizije zaračunal svoj DDV. Po izjavi davčne svetovalke na FURSu, Airbnb tega zneska nikoli ne prenakaže v Slovenijo, zato ste vi kot sobodajalec dolžni narediti samoobdavčitev.

 

V kolikor potrebujete pomoč pri spoznavanju zakonodaje
za sobodajalsko poslovanje,
si oglejte video tečaj:

Zakonodaja za sobodajalce od A-Ž