Kaj preverjajo davčni inšpektorji?

Moderna tehnologija, predvsem pa programi, ki delujejo v oblaku, omogočajo, da lahko delate od kjerkoli in vse bolj je popularno tudi delo od doma. Za določena dela je to zelo priročno, saj potrebujete le računalnik in povezavo v splet. V takih primerih imate zelo verjetno podjetje registrirano na domačem naslovu, kar v praksi pomeni, da stranke in tudi davčnega inšpektorja povabite k sebi domov. Enako velja za sobodajalstvo.

Na mestu je torej vprašanje – ali lahko davčni inšpektor potrka tudi na vrata vašega doma?

Odgovor je – da, saj ima inšpektor pravico vstopiti v vaš poslovni prostor. In če je to vaše stanovanje ali hiša, pomeni, da mu morate dovoliti vstop.

Ali se inšpektor napove?

Vsekakor je precej neugodno, da vam inšpektor potrka na (vhodna) vrata in vi pijete kavo (morebiti) še v pižami, saj ste ne nazadnje v udobju svojega doma. To je sicer malo verjetno, ker načeloma velja, da vam davčni inšpektor najprej vroči sklep o nadzoru, pregled poslovnih knjig pa začne v 8 dneh od vročenega sklepa. Torej dovolj časa, da se pripravite in uredite svoje poslovne knjige. Inšpektorji lahko pri vas potrkajo tudi, če ste kot “pavšalisti”, torej imate normiran s.p. V sklepu, ki ga prejmete,  pa so navedeni tudi naslednji podatki:

 • za katero obdobje bo pregled izveden,
 • katera vrsta davkov je predmet pregleda.

Pomembno je vedeti, da zoper ta sklep ni mogoča pritožba.

Imam zunanje računovodstvo. Kje naj davčni inšpektor opravi svoje delo?

Možnosti, kjer se pregled opravi, je več. Prva izbira je prostor, kjer zavezanec opravlja svojo dejavnost ali kjer hrani svoje poslovne knjige. Če imate pooblaščenca, se lahko izvaja tudi v njegovih prostorih. Dobro je vedeti, da v primeru, če ne morete zagotoviti primernega prostora, ali pa obstajajo drugi razlogi, lahko davčnemu inšpektorju predlagate, da svoj nadzor opravi v prostorih davčnega organa. Seveda mu morate zagotoviti dostop do vseh svojih podatkov. V primeru, da uporabljate e-arhiv, pa mu lahko omogočite dostop do teh podatkov in ni potrebno dodatno tiskanje dokumentacije.

AccountingBox ima zakonsko skladen e-arhiv,
v katerem lahko na enem mestu shranjujete izdane
in prejete račune ter ostalo dokumentacijo.

Kaj inšpektor pregleduje?

Inšpektorji poznajo večino trikov, ki jih podjetniki (sobodajalci) uporabljajo pri svojem poslovanju, pa naj gre za redno ali normirano obdavčitev. Oboji pa morajo poslovati skladno s predpisi. Inšpektorji se zato poglobijo v posamezne postavke: davčne olajšave, potne naloge, bonitete itd. Pri normirancih inšpektorji pregledajo davčno osnovo in prihodke poslovnega leta.

Če normirancu ni treba evidentirati stroškov, mora navadni s.p. pravilno beležiti svoje odhodke in stroške, ki morajo biti tudi davčno utemeljeni. Podjetniki včasih zavestno ali nevede med stroške vključujejo tudi tiste davčno neupravičene, ki pa jih lahko davčni inšpektorji tudi izločijo. V tem primeru se poveča dobiček izbranega leta, s tem tudi davek in višina osnove za prispevke, ki jih je treba doplačati. Posledično zavezanec, poleg dodatnega davka, plača tudi kazen za davčno utajo. Zato se je smiselno pogovoriti z računovodjo o tem, kateri stroški so upravičeni in kateri ne.

Kje so največje nepravilnosti pri odhodkih in stroških?
 • nepravilno obračunana stopnja amortizacije (presežena dovoljena stopnja za davčne namene),
 • vključena amortizacija za osnovna sredstva, ki niso povezana s poslovanjem podjetja,
 • vključevanje stroškov, ki bi nastali, četudi podjetje ne bi poslovalo (primer strošek elektrike v primeru dela na domu, če pisarna in dom nista ločena),
 • nepravilni in neutemeljeni potni nalogi,
 • prejeti računi za storitve, ki jih zavezanec ne more upravičiti kot davčno priznane stroške,
 • stroški reprezentance, ki niso nastali v povezavi s poslovnimi partnerji (družinsko kosilo boste težko utemeljili kot strošek reprezentance).

Če še ne veste: Zavezanec lahko izda račun
za katerokoli dejavnost/storitev, le da ob tem pravilno obračuna DDV.

Nekatere najpogostejše kršitve, ugotovljene v nadzorih, so:

a) NAPAKE PRI IZDAJI RAČUNOV

 • Zavezanec ne izdaja računa gleda na predpisane podatke po ZDDV-1. Temu se lahko izognejo tako, da uporabijo preprost program za izdajo računov (fakturiranje), ki ga danes na trgu lahko dobite zelo ugodno ali celo brezplačno.
 • Nepravilno obračunan DDV.
 • Pri izdaji gotovinskih računov ugotavljajo napačne postopke potrjevanja računov; temu se izognete z izbiro pravega programa.

b) NAPAKE PRI HRANJENU POSLOVNIH KNJIG

 • Hranjenje poslovnih knjig mora zagotavljati podatke, s pomočjo katerih lahko davčni inšpektor ugotovi davčno obveznost.
 • Poslovne knjige (in listine) lahko zavezanec hrani tudi v e-arhivu, ki omogoča beleženje in spreminjanje dokumentacije.
 • Pomembno je, da zavezanec uporablja program, ki onemogoča brisanje ali spreminjanje izvornih podatkov.

Zavedati se morate, da ste z odprtjem svojega podjetja postali direktor, ki mora slediti predpisom, zakonom in mora do določene mere razumeti osnove poslovanja podjetja. Odnos, ki ga vzpostavite z računovodjem, je ključen, saj vam pri tem lahko pomaga, svetuje in usmerja. Še več, podpisan pod vašo oddano bilanco oziroma davčno napoved je odgovoren za pravilnost podatkov. Zato je smiselno, da pri izbiri računovodje modro premislite. Kakovostno in učinkovito sodelovanje z računovodstvom vam lahko olajšajo tudi dobri računovodski sistemi, s pomočjo katerih:

 • izdajate pravilne in zakonsko skladne račune,
 • arhivirate vso dokumentacijo na enem mestu,
 • vašemu računovodji omogočajo takojšnji dostop do vaših podatkov in s tem boljši in hitrejši nadzor nad vašim poslovanjem.

 

Pripravil: PRONET Kranj, d.o.o.